Information

Linguapeda 2019

Tid: Fredag 17.05. – Lördag 18.05.2018

Plats: Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten (Brobergsterassen 5A), Minervatorget

Tema: Språklärare i framtiden

Målgrupp: Forskare i språkpedagogik, utbildare av språklärare, handledare av praktik, lärarstudenter samt övriga intresserade parter

Anordnare: Forskningsgruppen för främmande språks didaktik vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet
För mer information, kontakta: kaisa.hahl(at)helsinki.fi.

Vetenskapliga styrgruppen

Biträdande professor Raili Hildén
Universitetslektor Kaisa Hahl
Universitetslektor Kirsi Wallinheimo
Professor Heini-Marja Pakula
Professor Riikka Alanen
Professor Ritva Kantelinen