Linguapeda 2019 - seminariet

Välkommen!

Välkommen till Linguapeda 2019! Linguapeda 2019 -seminariet är en fortsättning på den anrika traditionen av nationella möten mellan lärarutbildare, forskare och språklärare sedan 1990-talet. I dag välkomnar vi såväl nationella som internationella språklärare, lärarstudenter och övriga intresserade parter med språkpedagogiskt intresse till en vårlig sammankomst vid Helsingfors universitet. Vi välkomnar presentationer och föredrag av alla slag som på olika sätt anknyter till det språkpedagogiska temat. Presentationen kan ges på finska, svenska och engelska. Aktuella teman inom språkfostran presenteras av inspirerande och internationellt kända huvudtalare och diskuteras mellan kolleger från nära och fjärran.