Program
Symposiets preliminära program hittas nedan. Ändringar är möjliga.
Torsdag 27.10.2022

16.00–17.00 Registrering (+ kaffe)

17.00–17.15 Symposiet startar

17.15–18.00 Plenarföredrag av Tommaso Milani: "Participation on whose terms?" (på engelska)

18.30–20.00 Helsingfors universitets mottagning

Fredag 28.10.2022

8.30–9.00 Registrering fortsätter

9.00–10.00 AFinLAs tematiska nätverksträffar

10.00–10.30 Kaffepaus

10.30–12.00 Parallella sektioner

12.00–13.30 Lunchpaus

13.30–15.00 Parallella sektioner

15.00–15.30 Kaffepaus

15.30–16.15 Plenarföredrag av Simo Määttä: "Diskurssi, ideologia ja osallisuus" (på finska)

16.15–17.15 Paneldiskussion med språkexperter

17.15–18.00 AFinLAs årsmöte

19.00 Konferensmiddag (plats informeras senare)

Lördag 29.10.2022

9.00–10.00 Parallella sektioner

10.00–10.30 Kaffepaus

10.30–12.00 Parallella sektioner

12.00–13.30 Lunchpaus

13.30–14.15 Plenarföredrag av Anna Kristina Hultgren: "Enhancing theories of the rise of English as an academic language through cross-disciplinary participation" (på engelska)

14.15–14.20 Inbjudan till AFinLA höstsymposium 2023

14.20–14.30 Avslutning