Program

Symposiets program och abstrakt på föredrag hittas nedan.
Torsdag 27.10.2022

15.00–16.00 Registrering (+ kaffe)

16.00–16.10 Symposiet startar

16.10–17.10 Plenarföredrag av Tommaso Milani: "Participation on whose terms?" (på engelska)

17.15–18.15 Parallella sektioner

18.30–20.00 Helsingfors universitets mottagning

Fredag 28.10.2022

8.00– Registrering fortsätter

8.30–9.15 AFinLAs tematiska nätverksträffar9.15–10.15 Parallella sektioner

10.15–11.00 Kaffe och postrar

11.00–12.00 Parallella sektioner

12.00–13.15 Lunchpaus

13.15–15.15 Parallella sektioner

15.15–15.45 Kaffepaus

15.45–16.45 Plenarföredrag av Simo Määttä: "Diskurssi, ideologia ja osallisuus" (på finska)

16.45–17.45 Paneldiskussion med språkexperter

17.45–18.30 AFinLAs årsmöte

19.00 Konferensmiddag på restaurang Hima & Sali

Lördag 29.10.2022

9.00–10.00 Parallella sektioner

10.00–10.30 Kaffepaus

10.30–12.00 Parallella sektioner

12.00–13.15 Lunchpaus

13.15–14.15 Parallella sektioner

14.20–15.20 Plenarföredrag av Anna Kristina Hultgren: "Enhancing theories of the rise of English as an academic language through cross-disciplinary participation" (på engelska)

15.20–15.25 Inbjudan till AFinLA höstsymposium 2023

15.25–15.30 Avslutning