Arrangörerna

AFinLA höstsymposium 2022 organiseras av Helsingfors universitet.

Arrangörskommitté (ink. medlemmar från olika språk och universitetspedagogik):

  • Niina Hynninen (ordförande)
  • Johanna Isosävi
  • Heini Lehtonen
  • Anne Mäntynen
  • Eeva Sippola
  • Anna Solin
  • Irina Herneaho (sekreterare)
  • Mei Yang

Kontakta oss: afinla-2022@helsinki.fi.