Afinla 2022

Språk och delaktighet

Årets traditionella AFinLA (Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap) höstsymposium organiseras nästa gång vid Helsingfors universitet 27.–29.10.2022. Dess tema Språk och delaktighet uppmuntrar att reflektera över språkets betydelse i det mångfaldiga samhället både från individens och från samhälleligt perspektiv. Hur påverkar individuella och samhälleliga språkliga lösningar delaktighet? Hurdan språklig kompetens behövs från individen? Vad kan samhället göra för att främja individens delaktighet? Hurdana språkpolitiska åtgärder behövs? Vilken roll ska tillämpad språkvetenskap ta för att lösa de här frågorna?

Vi bjuder in alla språkvetare för reflektion kring de här och många andra språkvetenskapliga frågor!

Symposiet arrangeras av Helsingfors universitet. Målet är att symposiet ska hållas på plats vid universitetets centrumcampus.

Viktiga datum:

  • förslag på tematiska workshoppar och sektionsföredrag bör lämnas in senast den 10.8.2022
  • arrangörerna meddelar om godkännande senast den 31.8.2022 → 2.9.2022
  • sista anmälnings- och betalningsdag är den 14.9.2022 (föredragshållare), 30.9.2022 (andra deltagare)

Kontakta oss: afinla-2022@helsinki.fi