Vad gör juristen i sociala medier? -webbevenemang 12.4 kl 17-19

I de sociala medierna förs en hetsig debatt laddad med åsikter och känslor. Hur ska juristen delta i debatten? Delta i Juridiska fakultetens alumnevenemang Vad gör juristen i sociala medier?

De sociala medierna kan vara en viktig marknadsföringskanal även för jurister. Men är det möjligt för juristen att utnyttja de sociala medierna och samtidigt bevara sin trovärdighet?

Det är lagen som i sista hand definierar gränserna för diskussionen i medierna och juristen är en expert på lagen och tillämpningen av den. Vilken är alltså juristens roll i den samhälleliga debatten – att reglera hatretorik, agera domare eller följa med händelserna från åskådarläktaren?

Juridiska fakulteten arrangerar årligen ett alumnevenemang som för samman fakultetens alumner, forskare och studerande. Temat är alltid ett samhällsaktuellt ämne som också är aktuellt inom forskningen och ute på fältet. Den här gången fokuserar vi på de sociala medierna. Evenemanget ordnas på Zoom den 12 april klockan 17­–19. För att följa med evenemanget förutsätts förhandsanmälan.

Författaren Markus Leikola som kommer att agera som programvärd säger att de sociala medierna ändrats mycket under årens lopp, men trots det är vissa fundamentala frågor om de sociala mediernas natur fortfarande aktuella.

– ­När de sociala medierna var ett nytt fenomen diskuterade man mycket kring om människor har ett skilt arbetsjag och ett skilt privatjag – eller om den här distinktionen borde finnas. Den här debatten har tystnat men många av de gamla frågorna är fortfarande centrala. Plattformarna och tjänsterna är inte längre de samma, inte heller framtidsutsikterna. Jag tror att den här diskussionen är nyttig även för dem som vill uppdatera sina kunskaper, vilket också alltid innebär att man uppdaterar sina synpunkter, säger Leikola.

I paneldebatten som Leikola leder deltar Ville Hinkkanen, Nina Immonen, Elina Koivumäki och Essi Weseri. Publiken som följer med evenemanget kan ställa frågor både på förhand och under diskussionens lopp via Flinga.

Ville Hinkkanen jobbar som referendarieråd vid Högsta domstolen. Han blev känd på Twitter när han följde med en James Bond-film och livetwittrade om händelserna i filmen ur ett straffrättsligt perspektiv.

Elina Koivumäki har titulerats som ”juristernas somedrottning”. Hon är en mångsysslare och leder företaget Lexperience som hon själv grundat.

Nina Immonen är specialsakkunnig vid Domstolsverket och även mediedomare. Hennes favorit bland de olika sociala medierna är TikTok.

Essi Weseri jobbar som jurist vid Stora Enso, men för den stora publiken är hon bättre känd genom podcasten Leadcast som är en Finlands populäraste podcasts.

Anmäl dig

Anmäl dig till evenemanget.

OBS: Länken för att delta i evenemanget delas inte offentligt, utan endast till dem som anmält sig på förhand. Kom alltså ihåg att anmäla dig!