Rekordår i antalet utexaminerade

År 2020 var ett rekordår sett till antalet utexaminerade vid Juridiska fakulteten.

Trots att det gångna året varit utmanande för universiteten medförde året också utmärkta prestationer och goda nyheter. Vid Juridiska fakulteten uppnåddes en helt ny nivå i antalet utexaminerade under årets lopp. När alla examensnivåer beaktas uppgår examensbevisen till dryga tusen.

– ­Fler än 1 000 utexaminerade vid Juridiska fakulteten är alldeles exceptionellt. Vanligtvis har vi haft 260–280 utexaminerade årligen både på den lägre och på den högre nivån, säger Johanna Harju som är chef för studieärenden.

Totalt utexaminerades 1 045 år 2020. Motsvarande siffra året innan var 675. Då man jämför med år 2018 är ökningen än mer iögonenfallande ­– antalet utexaminerade har närapå fördubblats inom loppet av två år.

Här är de exakta siffrorna över utexaminerade:

  • rättsnotarier 549 (2019: 353, 2018: 260)
  • juris magistrar (både JM och IBL) 464 (2019: 303, 2018: 272)
  • juris licentiater (inkl. yrkesinriktad licentiatexamen) 10 (2019: 4, 2018: 8)
  • juris doktorer 22 (2019: 15, 2018: 13)

Krävande situation

Den största enskilda förklaringen till ökningen torde vara att övergångsperioden löpt ut. Helsingfors universitet genomförde en omfattande utbildningsreform åren 2015­–2017 och de nya utbildningsprogrammen trädde i kraft 2017. De som inlett sina studier före år 2017 fick ursprungligen en treårig övergångsperiod som gällde fram till 31.7.2020, men den förlängdes i våras till 18.12.2020 på grund av situationen med coronaviruset.

– När en övergångsperiod tar slut och utbildningen reformeras brukar det i regel leda till en ökning av utexaminerade, så också nu, säger Harju.

Men endast övergångsperioden förklarar inte den enorma ökningen, säger fakultetens dekan Pia Letto-Vanamo.

– Det som säkert också bidragit till ökningen är att de studerande fokuserat mer på sina studier på grund av coronarestriktionerna. Distansstudierna har kanske i vissa fall till och med bidragit till att studierna framskridit bättre. Men situationen har också en baksida. Till följd av den utdragna exceptionella situationen är många studerande utmattade och nedtyngda. Situationen har inte heller varit lätt för personalen, säger Letto-Vanamo.

– ­Jag vill rikta ett varmt tack till våra studerande och gratulera alla utexaminerade. Personalen är också förtjänt av ett stort tack, eftersom de anställda vid sidan om allt annat granskade en hel drös med pro gradu-avhandlingar strax före jul.

En personalgrupp som också fått pressa sig till sitt yttersta är teamet för tjänster för undervisning och studerande.

– Vi vill speciellt nämna vår långvariga studierådgivare Jukka Lahtinen som utfört ett oersättligt arbete för att möjliggöra utexamineringarna. Han har sett till att examina registreras och att de studerande får sina betyg, säger Letto-Vanamo och Harju.