Professor Johanna Niemi ny dekanus för Juridiska fakulteten

Johanna Niemi, professor i processrätt vid Åbo universitet, har valts till ny dekanus för Helsingfors universitets juridiska fakultet. Hennes period som dekanus inleds den 1.1.2022.

Johanna Niemi valdes under fakultetsrådets möte den 7.9.2021. Valet var i enlighet med beredningsgruppens förslag.

Beredningsgruppen konstaterar i sitt utlåtande att Niemi har en gedigen praktisk erfarenhet av olika ledningsuppdrag och en bred erfarenhet av internationellt samarbete och internationella nätverk. Därtill anser beredningsgruppen att Niemi har en god helhetsbild av fakultetens verksamhetsområde och en god uppfattning om fakultetens framtid som en del av universitetets strategi.

Johanna Niemi betonar vikten av samarbete och hoppas att hela personalen i samarbete deltar i att utveckla enheten under hennes period som dekanus.

– ­Juridiska fakulteten är en väldigt stark enhet med alla mått mätt och klarar sig också bra i en internationell jämförelse. Jag hoppas jag kan hjälpa till med att göra fakulteten ännu bättre, och vill också bidra till att fakulteten blir en ännu bättre plats att arbeta, forska och undervisa vid, säger Niemi.

Niemi arbetar för tillfället som professor i processrätt vid Åbo universitet. Trots att Niemi verkat i Åbo de senaste åren har hon en lång gemensam historia med Helsingfors universitet som hon kallar sitt hemuniversitet. Niemi disputerade vid Helsingfors universitet om skuldsaneringslagstiftning och jobbade länge med olika uppgifter inom processrätten samt som professor i genus och rätt. Åren 2010–2013 var hon prodekanus med ansvar för undervisningsärenden.

I sin forskning har Niemi framförallt fokuserat på regleringen av överskuldsättning, rättegångsprocessen och könsrelaterat våld. Niemi har alltid betonat ett grundrättighetsperspektiv i sin forskning.

Universitetet sökte en ny dekanus för följande fyraårsperiod som inleds vid årsskiftet genom en öppen ansökan som pågick 14.3­–11.4.2021. Vid årsskiftet tillträder också de nya prodekanerna. Ansökan till de här uppgifterna inleds i höst.