Juridiska fakultetens antagningsresultat har offentliggjorts

I gemensam ansökan sökte 4393 till Helsingfors, alltså 73 % av de sökande.

I vår kunde studenterna för första gången ansöka om en studieplats i den finskspråkiga juridikutbildningen på basis av sitt studentbetyg. Betygsgränserna ändras sannolikt märkbart nästa år då den betygsbaserade antagningen tas i bruk i all högskoleutbildning. I betygsantagningen beaktades varje student som fyllde antagningskraven. Genom betygsantagning godkändes 110 nya studenter, varav 35 till Helsingfors.

Poänggränsen blev 41,5. För att uppnå det poängtalet krävdes exempelvis laudatur i modersmål och eximia cum laude approbatur i två andra prov med lång lärokurs och eximia cum laude approbatur i två andra prov.

För Helsingfors del blev poänggränsen 46 poäng. Den gränsen gick att uppnå med eximia cum laude approbatur i modersmålet, laudatur i två långa lärokurser och laudatur i två andra prov. Tabellerna för hur betygen poängsätts finns på sidan oikeustieteet.fi. Det maximala antalet poäng i betygsurvalet var 47,5.

I urvalsprovet krävdes 55 av maximala 80 poäng för en antagning. I urvalsprovet 2018 förutsattes 62 av maximala 80 poäng.

Antagningsresultaten för sökande som behärskar svenska har publicerats i Studieinfo.fi –tjänsten.

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet gratulerar alla nya studenter. Välkommen att studera hos oss!