Juridik fortfarande populärt i högskolornas gemensamma ansökan

I vårens gemensamma ansökan som slutade 3.4.2019 ökade antalet sökande till det juridiska området med 282 jämfört med i fjol, och antalet sökande till alla utbildningar som deltog i den gemensamma antagningen till det juridiska området ökade. I den gemensamma antagningen till det juridiska området deltog Helsingfors, Åbos, Östra-Finlands och Lapplands universitet. I antagningen används ett gemensamt urvalsprov och gemensamma antagningskriterier.

Antalet sökande till Helsingfors universitets juridiska fakultet ökade i år. Totalt sökte 4 895 personer till utbildningsprogrammet för rättsnotarie vid Juridiska fakulteten. Antalet omfattar alla sökande som angett Helsingfors universitets juridiska fakultet som första eller andra prioritet. Sammanlagt 3 402 personer sökte till utbildningsprogrammet för rättsnotarie vid Helsingfors universitet, finskspråkiga utbildningar i Helsingfors och Vasa. Motsvarande antal i ansökan 2018 var 2 758 personer. Antalet sökande till den svenskspråkiga kvoten inom utbildningsprogrammet för rättsnotarie ökade i år till 239 sökande. Motsvarande antal i ansökan 2018 var 177 personer.

I år fanns urvalsprovsmaterialet för det juridiska området fritt tillgängligt på nätet. Litteraturen för urvalsprovet publicerades onsdag 10.4.2019 kl. 12 och anvisningar för anskaffning av materialet finns på Unigrafias webbplats.

Antagningen av nya studenter till det juridiska området förnyas i och med den nya antagningsleden på grundval av betyg. Nästa år antas 40 procent av de nya studenterna på grundval av betyg. Det juridiska området deltar i projektet Toinen reitti yliopistoon (ungefär ”En annan väg till universitetet") och utvecklingen av en ny antagningsled på grundval av studier på andra stadiet. Projektet pågår till slutet av 2020 och under denna period planeras reformen omsorgsfullt.

Ytterligare information: Litteraturen för urvalsprovet i juridik