Helsingfors universitet deltar i europeisk forskning om bankreglering

Helsingfors universitet har kallats till medlem i European Banking Institute. Juridiska fakulteten blir den aktiva akademiska aktören vid universitetet.

Universitetets representant i institutets akademiska direktion är professor Seppo Villa från Juridiska fakulteten. Villa koordinerar och övervakar samarbetet mellan universitetet och institutet.

Helsingfors universitet och Juridiska fakulteten är framstående inom kunskapsproduktion och undervisning som gäller den finansiella sektorn och de är framgångsrika i internationella universitetsjämförelser.

– Samarbetet med institutet öppnar nya möjligheter till forskning och nya projekt för forskarna, och ger oss möjligheten att medverka internationellt i forskningen om regleringen av bankverksamheten, konstaterar Seppo Villa.

European Banking Institute är ett gemensamt projekt om bankregleringen i Europa. Institutet är ett centrum för studier i bankverksamhet och samordnar forskningssamarbetet mellan forskningsinstitutioner i Europa inom området juridik, ekonomi och redovisning. Institutets uppgift är att producera forskning om bankreglering i Europa, tillsynen över bankverksamheten och olika tillsynsmodeller, och om tillsynen över finansinstitut och finansmarknaden ur rättsliga och ekonomiska samt andra aktuella perspektiv.  Institutet främjar dialogen mellan forskare, tillsyn och granskarna av bankverksamheten och branschens företrädare och rådgivare.

European Banking Institute webbsidor