Gad Rausings pris till rättshistoriker Heikki Pihlajamäki

Heikki Pihlajamäki, professor i jämförande rättshistoria, har tilldelats Gad Rausings pris på 1,5 miljoner kronor för framstående humanistisk forskargärning.

Heikki Pihlajamäki belönas för sin uppslagsrika och nydanande forskning inom jämförande rättshistoria. I prismotiveringen konstateras att Pihlajamäki haft stort inflytande och betydande internationellt genomslag inom det rättshistoriska fältet, i kraft av sin djupborrande empiriska och teoretiska skärpa och sina breda kronologiska och globala perspektiv. Hans forskning kännetecknas av djupa insikter i juridiska teknikaliteter i det förflutna och en förmåga att med hjälp av komparativa metoder frilägga legala principer och praktiker och deras rättsfilosofiska underbyggnad.

Priset delas ut vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 20 mars. 

Läs mer:

https://press.vitterhetsakademien.se/pressreleases/gad-rausings-pris-till-raettshistoriker-heikki-pihlajamaeki-3303354