Framgång för Helsingfors universitet i världens största rättegångstävling Vis Moot

I rättegångstävlingen Vis Moot i Wien placerade sig laget från Helsingfors universitet bland de 64 bästa av totalt 372 universitetslag. Laget erhöll också hedersomnämnanden (honourable mentions) i tävlingen Vis East i Hongkong.

Det lag från Helsingfors universitet som tävlade i världens största rättegångstävling Vis Moot belönades i Wien med ett hedersomnämnande för sin svarandeinlaga. Dessutom fick lagmedlemmen Olga Jeganova ett personligt hedersomnämnande för sin muntliga framställning. I Vis East i Hongkong fick tävlingslaget i sin tur ett hedersomnämnande för både sin kärandeinlaga och sin svarandeinlaga. I Vis Moot-laget och Vis East-laget ingick Olga Jeganova, Rebecca Kramsu, Saara-Marja Lahtinen och Malviina Linninen. De coachades av Santtu Turunen, Daniil Levanov och Henrik Sajakorpi.

– Vis Moot-laget har nu genomfört sitt närmare åtta månader långa projekt – med utmärkta resultat. Höstens och årsskiftets ansträngningar för att skriva inlagorna belönades med tre av fyra möjliga hedersomnämnanden, gläder sig Santtu Turunen, ansvarig lärare för Vis Moot-rättegångstävlingskursen.

Enligt Turunen utgör skrivarbetet med inlagorna den tyngsta delen av tävlingen. Det krävs att laget forskar outtröttligt, lär sig ett nytt och tydligt skrivsätt och även tillägnar sig ett nytt rättsligt tänkesätt. Svaren på de rättsliga problemen i fallet hittas inte i läroböcker, utan laget måste klara av att producera ny kunskap och förhålla sig kritiskt till källmaterialet.

– Kreativt rättsligt tänkande är rättegångstävlingens centrala behållning för studenterna. Rättegångstävlingen simulerar advokatens konkreta arbete på ett snarlikt sätt och ger laget möjlighet att pröva sina vingar i den rollen. Tävlingen visar att forskningsfärdigheter, förmåga att producera ny kunskap och förmåga att närma sig frågeställningar ur olika perspektiv behövs även när det gäller att lösa konkreta problem. Oavsett vilka arbetsuppgifter var och en slutligen får, har en kreativ jurist större glädje av sitt jobb, bedömer Turunen.

De deltagande lagen övade sig i muntlig framställning från slutet av januari fram till påsk vid Helsingfors universitets lärcenter Aleksandria, i samband med exkursioner till advokatbyråer i Helsingfors och under internationella förberedande Pre-Moot-tävlingar.

– Laget från Helsingfors universitet deltog i Pre-Moot-tävlingar i Riga, Milano, Helsingfors, Köpenhamn och Shanghai samt i tävlingarna White&Case, ICC och August Debouzy i Paris. Under den muntliga etappen får deltagarna öva sig i att uppträda samtidigt som de också får finslipa argumenten och fundera över vad tävlingsfallet handlar om och vad som är viktigt i fallet. Det passar sig inte heller att glömma bort den sociala dimensionen: under de förberedande tävlingarna bekantar deltagarna sig med lagen från andra universitet, med arrangörerna och med de experter som agerar skiljemän.

– Det är också viktigt att komma ihåg att laget representerar sitt eget universitet under hela projekttiden. Framgång på resultattavlan är inte det enda centrala med tanke på representationsuppdraget; även det intryck som laget ger och de kontakter som det knyter och upprätthåller är viktiga.

Turunen vill särskilt betona teamarbetets och lagandans betydelse för projektet.

– Det här året var exceptionellt. Visst var projektet intensivt och tungt, men alla stöttade varandra och samarbetet var givande. Jag tror att vi får tacka det outtröttliga teamarbetet och den förträffliga lagandan för det fina resultatet.

– Jag vill också tacka de choacher jag samarbetat med, Daniil Levanov (HPP) ja Henrik Sajakorpi (Roschier), för deras stora insats för laget och för ett fungerande och trevligt samarbete under projektets gång. Coachernas teamanda var säkert en bra förebild också för laget, avslutar Turunen.

I början av september är det dags att ansöka om en plats i Vis Moot-laget 2020.

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot är en internationell rättegångstävling inom områdena för skiljeförfarande och handelsrätt. Tävlingen kulminerar i en veckolång muntlig final i Wien. De 64 lag som fått flest poäng i de inledande omgångarna går vidare till elimineringsomgångarna. Syskontävlingen Vis East ordnas i Hongkong, och i år deltog ungefär 90 lag i den tävlingen. De muntliga tävlingarna föregås av en skriftlig etapp, där det gäller att först skriva en kärandeinlaga till en skiljenämnd. Efter det skrivs en svarandeinlaga som svaromål på ett annat universitets kärandeinlaga. Tävlingarna under den muntliga etappen föregås också av flera förtävlingar, Pre-Moots. Vis Moot ingår i utbildningsutbudet för ämnet process- och insolvensrätt, och Santtu Turunen har varit kursens ansvariga lärare.

Mer information om Vis Moot: The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot / Vis East Moot Foundation

Mer om Helsingfors universitets Vis Moot-lag och om projektet: https://www.facebook.com/vismoothelsinki