Donationsmedel till stöd för forskning och undervisning i skatterätt

Att ligga i tiden är en utmaning för skatterätten. Donationsmedel från Suomen veromiehet – Finlands beskattningsmän ry används särskilt för att stödja grundforskning på området.

Skatterätt är ett populärt ämne vid Juridiska fakulteten. Till exempel finansministeriet, Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolarna, advokatbyråer specialiserade på skattekonsultation och skattetvister, revisionssammanslutningar samt företagsvärlden på ett bredare plan behöver i dagens läge skatterättsexperter.

Enligt Marjaana Helminen, professor i skatterätt, har arbetsmarknaden trots allt en skriande brist på jurister med skatterätt som specialitet. Fakulteten tar med glädje emot tilläggsresurser för forskning och undervisning på området.

– Skatterätten avviker från många andra rättsområden på så sätt att det för ingående kunskaper om och förståelse av skatterätt samtidigt krävs både juridisk och ekonomisk sakkunskap. För att behärska skatterätt i dag måste man dessutom ha gedigna kunskaper i internationell skatterätt och EU:s skatterätt.

– För nästan alla skatterättsliga frågor gäller det att beakta hur till exempel de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, skatteavtalen, EU:s grundläggande friheter och EU-direktiven påverkar det nationella spelrummet inom skattelagstiftningen och tolkningen av den, fortsätter Helminen.

Enligt vicehäradshövding Matti Merisalo, vice ordförande för Suomen veromiehet – Finlands beskattningsmän ry, är skatterättslig forskning bekant för föreningen.

– Vi har i årtionden varit med om att publicera tidskriften Verotus (Beskattning), som är ett forum för skattevetenskaplig diskussion. På grund av nedskärningarna i den offentliga finansieringen ansåg vi det vara värdefullt att för vår del kunna bidra till att trygga en fortsatt högklassig forskning.

Merisalo beskriver skatterätten som ett dynamiskt område.

– Beskattning som rättsområde är kopplad till en ekonomisk omvärld som ständigt förändras. Då måste även forskningen och undervisningen ligga i tiden. Dagens teman gäller framför allt frågor med anknytning till beskattning inom den globala digitala ekonomin, såsom en rättvis fördelning av beskattningsrätten och ett effektivt beskattningsförfarande, påpekar han.

Donera för världens bästa

Genom att göra en donation till vetenskapen hjälper du Helsingfors universitet bygga en framtid med hjälp av utbildning och forskning. Du kan donera till ett av kampanjens spetsteman eller till ett forskningsområde du själv väljer för att stödja studier och forskning. Kom med och gör en insats för världens bästa!

Ge din gåva online »»