Science and Business in Dialogue

Science and Business in Dialogue är ett nätverk vid Helsingfors universitet där beslutsfattare på företag och ledande experter tillsammans med forskare i främsta leden kan undersöka aktuella utmaningar och hitta nya partner.

Företag och näringslivsaktörer – välkomna att vara med och utveckla samarbetet mellan forskningen och näringslivet inom olika vetenskapsområden. Science and Business in Dialogue är en evenemangsserie och ett nätverk som sammanför nyckelpersoner från universitetet, företag, statsförvaltningen och städerna kring olika teman för att skapa nya lösningar för aktuella utmaningar och hitta nya partner.

Kom med – kontakta teamet för företagsrelationer på business@helsinki.fi.