Sweden Alumni Club

Sweden Alumni Club är ett tvärvetenskapligt nätverk som grundats av alumner vid Helsingfors universitet och som erbjuder Helsingfors universitets alumner i Stockholmsregionen och Sverige, oavsett bakgrund och yrkesroll, möjligheten att hålla kontakt med varandra och med universitetet.

Vill du bli medlem? Kontakta oss via alumni(at)helsinki.fi
Alumnerna berättar

Sverige och Finland binds inte bara samman av historien utan också av Östersjön. Det verkar dock lättare att korsa Östersjön västerut än österut, vilket syns i såväl studenters som forskares rörlighet. Alumnklubben i Stockholm vill också bidra till att sprida kunskap om Finland och om universitetet och studiemöjligheter i Finland.   

”Trettio års erfarenhet i Sverige har visat att det finns behov av att öka kunskapen om Finland på många områden. Jag tror att den lokala alumnklubben med dess breda kontaktnät kan bidra här. Vårt mål är att vara ambassadörer för Helsingfors universitet i Sverige och att sprida information om det akademiska Finland.”

Kate Sevón,

ordförande

Klubbens styrelse

Klubbens styrelse 2023-2024:

Kate Sevón (ordförande)
Reija Andersson Tuomaala
Anne Appehl
Kirsi Lehtoviita
Ragna Rönnholm
Barbro Widing

Program

Sweden Alumni Club, Helsingfors universitets lokala alumnklubb i Sverige, grundades den 24.8. 2017. Värdar för mötet var rektor vid Helsingfors universitet Jukka Kola och Gunvor Kronman, VD för Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland.

P.g.a. pandemin har verksamheten legat nere från mars 2020 t.o.m. 2021.

Nu välkomnar vi igen gamla och nya medlemmar till intressanta evenemang inom kultur, vetenskap och näringsliv, och till social samvaro och nätverkande.

--

Kommande evenemang:

28.8.2024 Besök på Finska kyrkan på Slottsbacken. Med guidad tour av HU-alumnen, avgående kyrkoherde Martti Paananen. Anmälning öppnar 1.8.2024.

12.9.2024 Alumnklubben bjuder på en guidad visning av en mycket intressant utställning vid Sven-Harrys konstmuseum. Utställningen: Carl Fredrik Hill & Fanny Churberg - mot ett nytt landskap. Anmälning öppnar 1.8.2024.

Tidigare evenemang:

Valborgspicknick tog plats igen 1.5.2024 i Humlegården, Stockholm.

11.4.2024 bjöd alumnklubben på guidad visning i Nationalmuseum, Stockholm.

4.12.2023 kl 18 bjöd alumnklubben på en exklusiv visning av Stockholms universitets konstsamling i Spökslottet (Schefflerska palatset), SU:s representationsvåning på Drottninggatan 116. Fil. dr Camilla Hjelm, 1:e intendent för Stockholms universitets konstsamlingar, och HU alumn, visade samlingarna för klubbens medlemmar. Kvällen inleddes med mingel på Spökslottet från kl. 17.

14.11. 2023 kl 18 bjöd alumnklubben och Finlandsinstitutet in till ett intressant kvällsevenemang om Ryssland, Ukraina och Europa, ett samtal mellan HU-alumnen Laura Solanko, Rysslandsexpert och forskare vid Finlands Bank, Ann-Mari Sätre, Rysslandsforskare och professor vid Uppsala universitet, och Jesper Roine, forskare och biträdande professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Före samtalet, från kl. 17 välkomnades alumnerna till mingel i Vinterträdgården på Finlandsinstitutet. Vi finxk en inblick i de faktiska konsekvenserna av kriget för vår region och i det nya Ryssland. Samtalet modererades av Stefan Ingvarsson, Centrum för Östeuropa studier vid Utrikespolitiska Institutet. 

Valborgspicknick tog plats i Humlegården 1 maj kl 11. Klubben bjöd på bubblande med lite tilltugg.

13.12 2022 bjöds alumnklubbens medlemmar på en spännande visning på Armémuseum om underrättelseverksamhet i Stockholm, ”I rikets hemliga tjänst”.

Efter visningen fanns tillfälle till fortsatt samvaro på restaurang Artilleriet, där det bjöds på dryck med tilltugg och live jul-jazz!          

24.10.2022 bjöd alumnklubben och Finlandsinstitutet i Stockholm in till ett samtal mellan Mika Salminen och Karin Tegmark Wisell om lärdomar post-pandemi. Finland och Sverige valde delvis olika strategier vad gäller hanteringen av coronapandemin. Vad gjorde länderna olika och hur blev utfallet? Vad kan vi lära oss inför nästa pandemi? Detta diskuterades av Mika Salminen, direktör för hälsosäkerhetsavdelningen vid Institutet för hälsa- och välfärd i Finland och Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten i Sverige.

Kvällen inleddes med mingel i Vinterträdgården på Finlandsinstitutet. Evenemanget var ett samarbete med Finlandsinstitutet.  

Under 2022 har klubbens medlemmar bjudits in till ett intressant besök med AW på konstmuseum och till två evenemang arrangerade av vår samarbetspartner Samfundet Sverige-Finland:

15.6. bjöds alumnklubbens medlemmar på after-work på Sven-Harrys konstmuseum. Kvällen inleddes med mingel i muséets café, därefter fick vi en guidad visning av mycket intressant - och skrämmande aktuell - utställning med svenska konstnärer som tidigt tog ställning mot fascismen, nazismen och hotet mot demokratin: Humanitet - konstens kraft i svåra tider

29.3. ”Är det krig svenskarna vill ha?” Salongssamtal om Ålandskrisen och relationen mellan Sverige och Finland för 100 år sedan, och grundandet av Åbo akademi.

7.4. ”Med dubbla perspektiv”. Besök på Nationalmuseum. Överintendent Susanna Petterson berättar om likheter och skillnader i svenskt och finländskt museiliv, visning av samlingarna.