En person som inte är inskriven som examensstuderande vid ett universitet i Finland kan få en tidsbegränsad rätt att genomföra studier vid Humanistiska fakulteten. Studierna kallas fristående studier.

År 2018 börjar ansökningstiden 14 mars och går ut 28 mars kl. 16.15. Om du är intresserad av fristående studier, läs ansökningsanvisningarna och lämna in din ansökan med bilagor inom ansökningstiden.