Krav på kunskaper i inhemska språk vid antagningen av studerande

Fakulteten kan besluta att de språkkunskaper som visats i ett urvalsprov (fi/sv) är tillräckliga när det gäller kunskaper i ett inhemskt språk. I fråga om humanistiska, beteendevetenskapliga och medicinska fakultetens utbildningsprogram och ämneslärarutbildningen är det möjligt att avvika från dessa språkkunskapskrav. Enskilda språklärares utlåtanden om den sökandes språkkunskaper godkänns inte.
Olika sätt att visa kunskaper i finska
 • Grundläggande utbildning, examen på andra stadiet eller någon annan examen på finska som ger högskolebehörighet.
 • Godkänt vitsord i finska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier.
 • Minst vitsordet approbatur i modersmålet (finska) i finländsk studentexamen.
 • Minst vitsordet approbatur i provet i finska som andraspråk i finländsk studentexamen.
 • Godkänt vitsord (4) i det skriftliga provet i finska i Reifeprüfung/Deutsche Internationale Abitur-examen ELLER minst vitsordet 8 i det muntliga provet i finska.
 • I IB-examen finska som A1-språk med godkänt vitsord (minst 2) ELLER finska som A2-eller B-språk med minst vitsordet 5 ELLER finska som A-språk (literature/language and literature/language and performance) med godkänt vitsord (minst 2).
 • I European Baccalaureate-examen finska som L1-språk med minst vitsordet 4, om du har avlagt examen före 2021, med minst vitsordet 5, om du har avlagt examen 2021 eller senare.
 • I European Baccalaureate-examen finska som L2-språk med minst vitsordet 7.
 • Språkprov i finska som ingår i en examen vid en högskola eller språkstudier som visar muntliga och skriftliga kunskaper i finska (som andra inhemska språk) med minst vitsordet goda kunskaper.
 • Minst 35 sv eller 60 sp studier i finska språket vid en högskola eller motsvarande studier i motsvarande ämne enligt intyg från en högskola.
 • Minst vitsordet cum laude approbatur i finska språket vid en högskola eller motsvarande studier i motsvarande ämne enligt intyg från en högskola.
 • Högskoleexamen på finska.
 • Högskoleexamen med finska språket (eller motsvarande) som huvudämne.
 • Mognadsprov på finska vid en högskola.
 • Språkprov (vilka prov som godkänns samt poängantal eller vitsord som krävs):
  • Språkexamen för statsförvaltningen: God färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet
  • Allmän språkexamen: färdighetsnivå 4 i alla delområden på skalan 1–6 eller färdighetsnivå 5 på skalan 1–9.
  • Språkfärdighetsprov som ordnas av språktjänster vid Helsingfors universitet: läsförståelse, grammatik och ordförråd, skriftliga och muntliga kunskaper: Om du har avlagt Helsingfors universitets språkfärdighetsprov (delområden: läsförståelse, grammatik och ordförråd, skriftliga och muntliga kunskaper) tidigare, kan du använda det för att visa tillräckliga kunskaper i finska om du i språktestet har uppnått i medeltal färdighetsnivå 4 (B2) på skalan 1-6. Observera att Helsingfors universitets språkfärdighetsprov i finska inte ordnas numera.
Olika sätt att visa kunskaper i svenska
 • Grundläggande utbildning, examen på andra stadiet eller någon annan examen på svenska som ger högskolebehörighet.
 • Godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier.
 • Minst vitsordet approbatur i modersmålet (svenska) i finländsk studentexamen.
 • Minst vitsordet approbatur i provet i svenska som andraspråk i finländsk studentexamen.
 • Godkänt vitsord (4) i det skriftliga provet i svenska i /Deutsche Internationale Abitur/Abiturprüfung-examen ELLER minst vitsordet 8 i det muntliga provet i svenska.
 • I IB-examen svenska som A1-språk med godkänt vitsord (minst 2) ELLER svenska som A2-eller B-språk med minst vitsordet 5 ELLER svenska som A-språk (literature/language and literature/language and performance) med godkänt vitsord (minst 2).
 • I European Baccalaureate-examen svenska som L1-språk med minst vitsordet 4, om du har avlagt examen före 2021, med minst vitsordet 5, om du har avlagt examen 2021 eller senare.
 • I European Baccalaureate-examen svenska som L2-språk med minst vitsordet 7.
 • Språkprov i svenska som ingår i en examen vid en högskola eller språkstudier som visar muntliga och skriftliga kunskaper i svenska (som andra inhemska språk) med minst vitsordet goda kunskaper.
 • Minst 35 sv eller 60 sp studier i svenska språket vid en högskola eller motsvarande studier i motsvarande ämne enligt intyg från en högskola.
 • Minst vitsordet cum laude approbatur i svenska språket vid en högskola eller motsvarande studier i motsvarande ämne enligt intyg från en högskola.
 • Högskoleexamen på svenska.
 • Högskoleexamen med svenska språket (eller motsvarande) som huvudämne.
 • Mognadsprov på svenska vid en högskola.
 • Språkprov (vilka prov som godkänns samt poängantal eller vitsord som krävs):
  • Språkexamen för statsförvaltningen: God färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet
  • Allmän språkexamen: färdighetsnivå 4 i alla delområden på skalan 1–6 eller färdighetsnivå 5 på skalan 1–9.
  • Språkfärdighetsprov som ordnas av språktjänster vid Helsingfors universitet: läsförståelse, grammatik och ordförråd, skriftliga och muntliga kunskaper: Om du har avlagt Helsingfors universitets språkfärdighetsprov (delområden: läsförståelse, grammatik och ordförråd, skriftliga och muntliga kunskaper) tidigare, kan du använda det för att visa tillräckliga kunskaper i finska om du i språktestet har uppnått i medeltal färdighetsnivå 4 (B2) på skalan 1-6. Observera att Helsingfors universitets språkfärdighetsprov i svenska inte ordnas numera.
  • TISUS (Test in Swedish for University Studies): Godkänt