Stöd toppvetenskap – donera till humanismen

Donationsmedel har en viktig roll i fakultetens verksamhet. Med hjälp av dem kan fakulteten skapa nya initiativ vid sidan av de traditionella vetenskapsområdena.

De sex professurer som har inrättats vid fakulteten med hjälp av donationer är ett utmärkt exempel på att donationer kan ha en stor inverkan på de humanistiska värdena i samhället och i världen. Donationsprofessorerna studerar såväl USA som Ryssland, såväl företagshistoria som ursprungsfolk, facklitterärt skrivande och marinarkeologi hos oss och över hela världen.

Fonderna för humanistiska vetenskaper stöder årligen tiotals studenter och forskare i deras insatser för vetenskapen. Läs mer om fonderna, kom med och bli donator!

Så här donerar du

Ge en gåva on­li­ne.

Du kan också donera genom att betala donationen till universitetets fonders konto.

Kontonummer: Nordea: IBAN = FI15 1660 3001 0767 70, BIC = NDEAFIHH
Mottagare: Helsingfors universitets fonder
Som meddelande: Fondens namn eller donationens ändamål, donatorns namn och kontaktuppgifter.

För donationer på 850 euro och större donationer ber vi dig även fylla i ett gåvobrev.

Läs mer om att donera.

Donations have a significant impact on the faculty
Bekanta dig med professorernas betydande arbete

Donation av professor är en investering i pionjärskap inom ett viktigt forskningsområde eller i uppkomsten av ett nytt forskningsområde. Tack vare donatorerna och samarbetspartnerna!

Se alla donationsprofessorer i humanistiska fakulteten.