Titeln docent är ett tecken på att den som har beviljas titeln har djupgående kunskaper inom sitt område, god undervisningsförmåga och förmåga till självständigt vetenskapligt arbete. Vanligen ansöker man om titeln docent när man är på nivå två i karriärmodellen i fyra steg, dvs. i slutet av post doc-stadiet, eller när man är på nivå tre. Vid Humanistiska fakulteten kan man ansöka om titeln docent två gånger om året. Ansökan kan lämnas in till fakultetens kansli 1–31.1 och 1–31.8. Den som ansöker om titeln docent ska göra det i god tid eftersom ansökningsprocessen är lång – vanligen dröjer det ett år från att ansökan har lämnats in tills titeln docent beviljas.