Lokaler för forskare och gradu-utrymmen
I biblioteket och lärocentren finns specialarbetsrum för forskare och för de som skriver sin pro gradu.
Lo­ka­ler för forskare

Forskare och personal vid Helsingfors universitet kan boka Huvudbibliotekets forskarrummen i Kajsahuset i Office365 kalender.

 • Läsrum för forskare och lärare 6034 finns på sjätte våningen i Kajsahuset. Rummet har plats för 1-4 personer.
 • Forskarrum 7046 finns på sjunde våningen i Kajsahuset. Rummet har plats för 2-8 personer.

Du kan också använda arbetsrummet utan att boka det, men de som har en bokning har alltid företräde. Alla som hör till universitetets personal kan boka rummen i Office365 kalender.

Rummen i Office365-kalendern: 

 • Kaisa-talo, Researcher Lounge 7046
 • Kaisa-talo, Researchers' Reading Room 6034.
Gradu-utrymmen

I lärocentret Aleksandria finns tre rum för de som skriver sin pro gradu.

Rummen finns på den andra våningen, nummer 229, 230 och 231. Dörrarna är alltid öppna och rummen behövs inte bokas.

Låna en graduvagn

Som Helsingfors universitets studerande kan du låna en graduvagn av biblioteket.

Med hjälp av vagnen kan man smidigt förvara och flytta de tillbehör och material man behöver i biblioteks lokaler.

Det finns graduvagnar i alla bibliotekslokaler och lärocentren.

Nycklar till graduvagnarna i Aleksandria, Minerva och Kajsahuset lånar man från kundtjänsten i huvudbiblioteket i Kajsahuset.

 • Graduvagnarna har en lånetid på 28 dygn.
 • Det kostar ingenting att reservera dem, men om en reserverad graduvagn inte avhämtas uppbärs en avgift på 3 euro.
 • Förseningsavgiften för graduvagnar är 1 euro / dygn, högst 15 euro.
 • Det är inte tillåtet att förvara material i graduvagnarna som inte är tillgängligt för hemlån eller inte är lånat.
 • Bibliotekspersonalen har rätt att vid behov öppna utlånade graduvagnar och kontrollera innehållet.

Graduvagnarna hittas i biblioteksdatabasen Helka med sökordet 'gradukärry'.

Arbetsrum för alumner

Alumnlokalen i Huvudbiblioteket i Kajsahuset fungerar som ett eget rum för alumner för grupparbete, diskussioner, möten och annan användning.

Alumnlokalen finns på andra våningen i Kajsahuset (rum 2024) och är reserverad för användning av alumner vid Helsingfors universitet, medlemmar i gemenskapen Helsinki Alumni.

Kontrollera bokningssituationen och reservera Alumnlokalen i alumnportalen Helsinki Alumni Hub.

Utrustning

Kajsahuset, 2. vån., #2024, grupparbetsrum

 • 39 m2 max. 12 personer.
 • videoprojektor
 • trådbundet och trådlöst nätverk
 • dator
 • ljudsystem
 • webbkamera med stativ
 • mötesmikrofon
 • möjlighet att ansluta egen bärbar dator eller datorplatta (Apple iPad eller Samsung).

Kan bokas av Helsingfors universitets alumner må–fre 16–20 och lö 11–17.

Rum med skanner

På Kajsahusets femte våning finns ett rum med en A3-färgskanner och en dator med Photoshop (rum 5041).

Inloggning på datorn sker med Helsingfors universitets användarnamn. Kunder som inte hör till Helsingfors universitet kan inte använda färgskannern.

Helsingfors universitets studerande och personal kan reservera utrustningen i specialarbetsrummen i Office365-kalendern. Färgskannern i Office365-kalendern:

 • Kaisa-talo, A3 Color Scanner and PC, 5041
An­vis­ning för hur du re­ser­ve­rar ett ar­bets­rum i O365-ka­len­dern

Boka arbetsrum i Office365-kalendern

 1. Öppna kalendern. Dubbelklicka på den dag i kalendern du vill skapa en anteckning för. När fönstret öppnas, tryck på pilen i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Search for a room or location och välj + Browse with Room Finder i rullgardinsmenyn.
 3. Skriv Kaisa-talo, keskusta i sökrutan.Välj det önskade forskarerummet i rullgardinsmenyn.
 4. Det rum som du har reserverat skickar ett svar till din e-post om huruvida din reservation är godkänd eller inte. Notera att reservationen endast gäller då rummets eller utrustningens kalender har accepterat din reservation. Kontrollera alltid meddelandet som du fått noggrant. Behåll meddelandet, om det blir några problem.
 5. Din reservation avvisas om den är för lång (mer än två timmar), reservationen ligger utanför öppettiderna, om du inte har rättigheter till det utrymmet eller om någon annan har gjort en reservation samtidigt som du.