Öppet tillgängliga resurser

Förutom de resurser som anskaffas av biblioteket finns det en hel del vetenskapligt onlinematerial tillgängligt för alla. Biblioteket har här samlat tips om hur du kan hitta och få tillgång till open access resurser.
Öppet tillgängliga resurser i Helka databasen

Du kan söka öppet tillgängliga resurser i Helka databasen genom att välja 'Öppen tillgång' under Tillgänglighet.

Helda - Helsingfors universitets digitala publikationsarkiv

Helda fungerar som fulltextarkiv för avhandlingar, forskningsartiklar, institutionsserier och läromaterial som publicerats av universitetets institutioner och fakulteter.

Böcker
  • DOAB (Directory of Open Access Books) är den mest heltäckande tjänsten för vetenskapliga öppet tillgängliga böcker som finns. För den som är intresserad av OA-publicering så har DOAB en praktisk lista på ämnesområden och förlag.   
  • OAPEN innehåller öppet tillgängliga vetenskapliga böcker, framför allt inom humaniora och statsvetenskap.
  • Open Access eBooks on JSTOR innehåller Open Access -böcker framför allt inom humaniora och statsvetenskap.
Tidskrifter
  • DOAJ (Directory of Open Access Journals) är den mest heltäckande tjänsten för vetenskapliga öppet tillgängliga tidskrifter som finns. För den som är intresserad av OA-publicering så har DOAJ en praktisk lista på ämnesområden och förläggare. 
  • Finländska vetenskapliga tidskrifters öppet tillgängliga material kan man hitta via Journal.fi, som upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation. På sajten finns för närvarande omkring 110 finländska vetenskapliga tidskrifter och årsböcker. 
Sök­ma­ski­ner och da­ta­ba­ser
  • Coreär en stor, brittisk databas som effektivt samlar in data från olika öppna källor. T.ex. Iris.ai använder Core. Alla öppna publikationsarkiv och tidskrifter är välkomna, t.ex. Helsingfors universitets Helda är medlem. Cores insamlingsteknik är mer systematisk än Google Scholars. Allt material i Core är öppet tillgängligt. Core innehåller för tillfället mera än 135 miljoner dokument. 
  • BASE är en tysk sökmaskin som innehåller över 150 millioner dokument, varav ca 60 % är öppet tillgängliga. BASE är ett enkelt sätt att söka fritt tillgängliga artiklar från olika utgivare. Sökfunktionerna och sorteringen av resultaten är mycket mångsidiga. nbsp;
  • Google Scholar är Googles sökmaskin specifikt för vetenskapliga texter. Den har mycket öppet material, också på finska och svenska.  
  • OpenAIRE- finansieras av EU-kommissionen och samlar data från europeiska och internationella publikationsarkiv. Portalen har en öppen tillgång-databas med ca 10 miljoner öppna publikationer och dataset. Det är lätt att se tillgång, ämnesområde och typ av dokument (t.ex. kunskapsprov eller preprint), plus doi, om sådan finns. 
Tillägg och plu­gins i webb­lä­sa­re

Du kan ladda ned och använda dig av plugins eller tillägg i webbläsarna för att hitta öppet tillgängliga artiklar automatiskt.