Så här använder du e-böcker och tidningar

I biblioteket finns omfattande elektroniska samlingar för studier och forskning. Universitetsmedlemmar har tillgång till samlingar oberoende av tid och plats och biblioteket ger vid behov stöd för användningen av olika slag av material.
Till­gång till e-re­sur­ser när och var som helst

Bibliotekets elektroniska samlingar är tillgängliga för alla universitetsmedlemmar med ett universitetsanvändar-ID oavsett tid och plats.

Alla kunder är välkomna att använda e-material i bibliotekets lokaler.

Böcker med en sök

Du kan söka i alla böcker i biblioteket med Helka och de flesta av e-böckerna kan läsas direkt i din webbläsare.

För att ladda ner en bok behöver du ett läsprogram, till exempel programmet Adobe Digital Editions.

 

Material från flera förlag

Helsingfors universitets bibliotek anskaffar e-böcker från olika tjänsteleverantörer och förlag. För e-böckerna anskaffas licenser som biblioteket förhandlar om med de olika förlagen. Detta innebär att till exempel de olika användargränssnitten för e-böckerna, lånetider och antalet användare som kan läsa böckerna samtidigt varierar något beroende på tjänsteleverantör och förlag.

Biblioteket strävar alltid efter att skaffa de bästa möjliga licenserna som till exempel inte begränsar antalet användare.