Beställ material
Om du behöver en bok eller artikel som inte finns vid Helsingfors universitet kan du be Helsingfors universitets bibliotek att beställa den till dig som fjärrlån från ett annat bibliotek. Eller om du är studerande eller personal vid Helsingfors universitet så kan du också göra ett inköpsförslag till biblioteket.
Lån från ett annat bibliotek

Du kan beställa litteratur och artiklar som lån eller kopior från andra bibliotek via bibliotekets fjärrtjänst. För fjärrlån uppbärs en avgift. Biblioteket som lånar ut boken levererar boken du beställt till Helsingfors universitets bibliotek, och sedan hämtar du själv boken. Du betalar beställningsavgiften när du hämtar boken.

 

Fö­re­slå in­köp

Om Helsingfors universitets biblioteks samlingar saknar något material som du behöver för forskning, undervisning eller studier, kan du göra ett inköpsförslag i Helka genom att logga in med Helsingfors universitets användarnamn.

Vi behandlar förslagen och anskaffar materialet inom ramen för de anslag som finns tillgängliga enligt bibliotekets förvärvspolitik.

Fjärr­lån från Helsing­fors uni­ver­si­tets bibliotek

Andra bibliotek kan beställa fjärrlån åt sina kunder från Helsingfors universitets biblioteks samlingar.

Beställ böcker och artiklar till ditt arbetsbord

Med HUPS tjänsten kan du avgiftsfritt beställa böcker och artikelkopior från de samlingar som finns vid Helsingfors universitets biblioteks alla enheter och Depåbiblioteket i Kuopio. Tjänsten är avsedd för personalen vid Helsingfors universitet och HUCS.