Kurser och workshoppar

Helsingfors universitets bibliotek ordnar utbildningar och producerar läromaterial för att stöda studier, undervisning och forskning.