Kontaktinformation

Forskningsnätverket Välfärd, värderingar och insatser befinner sig i Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet i Kronohagen.

Besöksad­ress

Yrjö-koskinens gata 3

00170 Helsingfors

Postadress

Snellmansgatan 12 (PB 16)

00014 Helsingfors universitet

E-post adresser

Helena Blomberg-Kroll: helena.blomberg@helsinki.fi

Övriga i formatet: förnamn.efternamn[at]helsinki.fi