Undervisning

Forskningsnätverkets forskare deltar aktivt i undervisningen inom både kandidatprogrammet och magisterprogrammet i samhällsvetenskaper.

De två tematiska studiehelheterna ”Social välfärd och sociala problem” och ”Socialpolitik och hållbar utveckling” på kandidatnivå, liksom helheten ”Välfärdspolitik - Vägval i nordisk välfärd” på magisternivå knyter speciellt starkt an till nätverkets forskningsprofil.

Inom den tematiska helheten ”Social välfärd och sociala problem” anläggs ett kritiskt och reflexivt perspektiv på processer bakom formationen av sociala problem och på de välfärdspolitiska åtgärder genom vilka samhället har försökt lösa eller mildra det som identifierats som sociala problem. Den tematiska helheten ”Socialpolitik och hållbar utveckling” fokuserar på aktuella frågor angående välfärd, arbetsliv, migration, demografiska, miljörelaterade, sociala, ekonomiska och politiska aspekter med relevans för socialpolitik och en hållbar samhällsutveckling. Inom ”Välfärdspolitik-vägval i nordisk välfärd” ligger fokus på en kritisk granskning av vad som tidigare styrt och idag styr välfärdspolitiken i olika nordiska länder och på ifall och hur olika socialpolitiska åtgärder bidrar till att stärka resiliensen i olika befolkningsgrupper och även generellt i dagens snabbt föränderliga samhällen.

På magisternivå (Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper)

Alla länkar på denna sida leder till Helsingfors universitets hemsida om kurser.

Den tematiska helheten Välfärdspolitik – Vägval i nordisk välfärd (15-30 sp):

  • MSV-VP515 Välfärdspolitik - Vägval i nordisk välfärd, 15 sp
  • MSV-VP525 Välfärdspolitik - Vägval i nordisk välfärd, 25 sp
  • MSV-VP530 Välfärdspolitik - Vägval i nordisk välfärd, 30 sp

I helheten kan ingå följande studieavsnitt:

På kandidatnivå (Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper)

KSV-SV515 Social välfärd och sociala problem, 15 sp

I helheten ingår följande studieavsnitt samt en av de nederst listade avsnitten:

KSV-SV525 Socialpolitik och hållbar utveckling, 25 sp

I helheten ingår följande studieavsnitt samt två av de nederst listade avsnitten:

Av de här studiavsnitten väljer studenten själv: