Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Dilemman för socialarbetare och invandrarfamiljer i den finska välfärdsstaten – Hur utvecklar proffessionella och invandrarfamiljer med funktionshindrade barn dialoger?

Projektledare

Annika Lillrank

Forskare

Eveliina Heino

Social utestängning, polarisering och säkerhet i den nordiska välfärdsstaten (2021–2023)

Polarisering, hatbrott och våldsam extremism nämns ofta som centrala säkerhetsutmaningar i samtida nordiska samhällen.

Projektledare

Helena Blomberg-Kroll

Läs mera på hemsidan för NordForsk:

NordForsk: Social exclusion, polarization and security in the Nordic welfare state. (på engelska)

TITA – TACKLING INEQUALITIES IN TIME OF AUSTERITY (Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi, 2015–2021)

Konsortiepartners

  • Avdelningen för samhällsforskning, Åbo universitet
  • Centret för konsumentforskning, Helsingfors universitet
  • Avdelningen för samhällsvetenskaper, Östra Finlands universitet
  • Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
  • Yrkeshögskolan Diakonia
  • Institutet för hälsa och välfärd
  • FPA – Finlands socialförsäkringsinstitut
  • Institutet för social forskning, Stockholms universitet
  • Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet

Forskare från Svenska social- och kommunalhögskolan som deltar i TITA:

Professor Helena Blomberg

Universitetslektor Christian Kroll

Doktorand Suvi Linnanvirta.

Läs mera på hemsidan för TITA: Tackling Inequalities in Time of Austerity (på finska och engelska)

Twitter: Tackling Inequalities in Time of Austerity

LIVET PÅ BASINKOMST – EN KVALITATIV INTERVJUUNDERSÖKNING (20192020)

Intervjuundersökningens syfte är att få kunskap om basinkomstens inverkan på mottagarnas livssituation, sysselsättning och välmående. Undersökningen fokuserar också på försöksdeltagarnas egna erfarenheter av och åsikter om själva försöket med basinkomst. Undersökningen är knuten till utvärderingen av det finländska basinkomstförsöket åren 2017-2018 och den finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet och Fpa. Basinkomstförsöket och den tillhörande utvärderingen baserar sig på lagen om försök med basinkomst (1528/2016). Ansvariga forskare för den här intervjuundersökningen är professor Helena Blomberg och universitetslektor Christian Kroll vid Helsingfors universitet. I projektet deltar även doktorand Laura Tarkiainen.

Intervjuundersökningen finansieras av Folkpensionsanstalten (20192020).