Hematological genetics

Hematological genetics

Labbet för hematologisk genetik leds av fil.dr Outi Kilpivaara och den kliniska sidan leds av doktor Ulla Wartiovaara-Kautto. Vår forskning leds av vår nyfikenhet för hematopoesens händelseförlopp och hur leukemier uppstår, samt hur de upptäckta mutationerna och varianterna inverkar på blodbildningen på en molekulär nivå. Dessutom drivs vi av det stora uppdraget att öka mängden genetisk information som används på den kliniska sidan för att förbättra vården av patienter.

Mera om oss