För deltagare i forskningen

Integritetspolicy för deltagare i forskningen.

Överenskommelser om utlämnande av forskningsmaterial och skydd av personuppgifter relaterade till detta görs alltid separat. Registerhållaren (-arna) ansvarar för dessa åtgärder. Du kan få mer information om dessa samarbetspartner och om överlämnandet av forskningsmaterial samt om de personuppgiftsbehandlare som används i forskningen från vår mest aktuella integritetspolicy.

Integritetspolicy (uppdaterad 04/2024)

Inga uppgifter har lämnats ut