Kontakt

Kontaktuppgifter till gruppen.
Adresser

Vårt labb är beläget i Biomedicum 1 på Mejlans kampus.

Kilpivaara besöksadress

Biomedicum 1
Rum C501b2
Haartmaninkatu 8
00290 Helsingfors
FINLAND

Postadress

Kilpivaara lab
ATG/RPU
P.O. Box 63
00014 Helsingfors Universitet
Helsingfors, FINLAND