Kontakt

Kontaktuppgifter till gruppen.
Adresser

Vårt labb är beläget i Biomedicum 1 på Mejlans kampus.

Kilpivaara besöksadress

Biomedicum 1

Rum C501b2

Haartmaninkatu 8

00290 Helsingfors

FINLAND

Postadress

Kilpivaara lab

ATG/RPU

P.O. Box 63

00014 Helsingfors Universitet

Helsingfors, FINLAND