Personal

Outi Kilpivaaras forskningsgrupp finns i Biomedicum 1 vid Helsingfors universitets kampus i Mejlans.
Outi Kilpivaara

Fil.dr.

Ansvarig forskare

Docent inom molekulär genetik

Jag är en genetiker som brinner för hematologiska sjukdomar. Jag doktorerade inom cancer genetik (nedärvd bröstcancer) i 2007 och utförde min första forskardoktor position i Ross Levines hematologi-labb vid MSKCC i New York 2007-2010. När jag återvände till Finland utförde jag min andra forskardoktor position i Lauri Aaltonens cancer genom-labb 2011-2014 innan jag grundade min egen forskargrupp 2015.

Fullständig bibliografi

outi.kilpivaara@helsinki.fi

02941 25599

Ulla Wartiovaara-Kautto

Med.dr., fil.dr., docent

Jag är en hematolog vid cancercentret vid Helsingfors universitetssjukhus och är anknyten till den medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet som en ansvarig forskare. Jag blev en filosofie doktor i 1999 och doktor i medicin år 2000. Efter det specialiserade jag mig i klinisk kemi och klinisk hematologi. Jag har arbetat inom hematologi i nästan tio år och har varit avdelningschef sedan 2014. Jag ansvarar för patienter med akut lymfoblastisk leukemi och nedärvda blodsjukdomar inklusive syndrom med genetisk benägenhet för dessa sjukdomar.  Tillsammans med fil.dr. Outi Kilpivaara (doc.) har vi en gemensam forskningsgrupp som fokuserar på hematologisk genetik vid Helsingfors universitets forskningsprogramenhet. Jag är också koordinator/ansvarig lärare för hematologistudier vid Helsingfors universitet.

ulla.wartiovaara-kautto@hus.fi

+35850 428 7051

Suvi Douglas

Doktorand, fil.mag.

Jag utexaminerades som magister i biologi vid Helsingfors universitet 2017, min specialisering var inom människans genetik. Mina doktorandstudier fokuserar främst på anlag i groddbanan som medför benägenhet för akut myeloid leukemi samt lymfoblastisk leukemi. I synnerhet studerar jag händelseförloppet bakom ERCC6L2 driven benmärgsinsufficiens och akut erytroid leukemi. Jag är särskilt intresserad av att lösa mysteriet bakom odiagnostiserade patienter genom att hitta orsaken för deras symptom i groddbanan och förbättra möjligheterna att ge en korrekt diagnos för patienten. 

Suvis LinkedIn profil

suvi.douglas@helsinki.fi

02941 25557

Marja Hakkarainen

Doktorand, med.dr.

Jag blev utexaminerad som medicinsk doktor vid Helsingfors universitet år 2012 och specialiserade mig i intern medicin. Mina doktorandstudier fokuserar på genetiken bakom nedärvda benmärgsinsufficienssyndrom. 

marja.hakkarainen@helsinki.fi

02941 25557

Ilse Kaaja

Doktorand, fil.mag.

Jag gick med i Waara gruppen under mina magisterstudier och fortsatte arbeta i labbet som doktorand. Jag utförde min kandidat inom integrerande biologi vid UC Berkeley och min magister inom translationell medicin vid Helsingfors universitet. Jag är främst involverad i projekt som undersöker nedärvd benmärgsinsufficiens samt dess utveckling till akut myeloid leukemi (AML), med ett särskilt intresse för cellulär energimetabolism, functional cell samt single-cell teknologi. 

Ilses LinkedIn profil

ilse.kaaja@helsinki.fi

02941 25557

Lotta Katainen

Labbtekniker, fil.mag.

Jag arbetar som labbtekniker för Outi Kilpivaaras grupp.

Förutom mina uppgifter som laboratorieföreståndare arbetar jag även som forskningsassistent för de flesta av gruppens projekt. Jag arbetar med flera olika laboratorietekniker inom cellbiologi, molekulärbiologi, mikrobiologi och patologi. Mitt ansvarsområde inkluderar även uppehåll av våra databaser samt utbildning av ny personal inom olika laboratorietekniker. 

Lottas LinkedIn profil

lotta.katainen@helsinki.fi

02941 25634

Jessica Koski

Doktorand, fil.mag.

Jag fick min magister i Life Science Informatics med Bioinformatics and Systems medicine som mitt huvudämne (Helsingfors universitet). Mina doktorandstudier fokuserar på ett flertal olika hematologiska maligniteter och jag studerar både groddbane och somatisk genetik. 

jessica.koski@helsinki.fi

02941 25557

Atte Lahtinen

Doktorand, med.dr.

Jag är en doktorand. Mina doktorandstudier fokuserar på genetiken bakom myeloproliferativa maligna tumörer (MPN), inklusive essentiell trombocytemi (ET), myelofibros (MF) och absolut polycytemi (P.Vera). Jag undersöker somatiska och groddbanslinjemutationer som kan orsaka eller öka benägenheten för MPN, samt hur dessa genetiska förändringar kan påverka den kliniska bilden av dessa sjukdomar. 

atte.lahtinen@helsinki.fi

02941 25557

Laura Langohr

Forskardoktor, fil.dr.

Jag är en forskardoktor för iCAN projektet, Outi Kilpivaaras och Ulla Wartiovaara-Kauttos Hematological Genetics labb samt för Esa Pitkänens Machine Learning in Biomedicine grupp. Jag doktorerade i datavetenskap vid Helsingfors Universitet inom datautvinning och utförde min kandidat och magister i bioinformatik vid Friedrich Schiller University i Jena, Tyskland. Min forsknings fokus är på att förstå hur leukemier uppstår från premaligna tillstånd genom att använda bl.a. single-cell sekvenseringsdatametoder.

Tuulia Räisänen

Medicin studerande

Alumn
  • Elina Hirvonen, fil.dr.