Studier

Forskarna vid Centret för konsumentforskning undervisar på kurser inom flera utbildningsprogram.

Majoriteten av undervisningen hör till kandidat- och magisterprogrammet i sociala vetenskaper och magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet (ECGS). Från och med hösten 2020 bjuder Centret en egen studieinriktning ”Konsumption i samhället” i magisterprogrammet i sociala vetenskaper.

Kandidat- och magisterkurserna
  • SOSK-208 Näkökulmia kulutustutkimukseen
  • SOSK-KY501 Consumption of novelty
  • SOSK-508 Consumer behaviour
  • CUR-142163403 Digitaalinen media ja yhteiskunta
  • ECGS-201 Perspectives on sustainable consumption
  • ECGS-202 Sociotechnical reconstruction of consumer society
  • ECGS-203 Sustainability in everyday life
  • ECGS-204 Business in the natural environment
  • ECGS-003 Applied sustainability science – a project course
  • ECGS-004 Master’s thesis seminar  

 

Doktorsutbildning

Alla doktorander i konsumentforskning vid Helsingfors universitet skall ha en studierätt i något av universitetets doktorandprogram. Mera information finns pä HUs doktorsutbildningens webbsidor.

Om du är intresserad av doktorsutbildning i konsumentforskning, vänligen kontakta våra handledande forskare.