Till medierna
Våra forskare deltar gärna i debatter om konsumtion och konsumtionssamhället.

Vänligen utnyttja nyckelorden för att hitta kunnig forskare.

Visa Heinonen

Professor, +358 50 415 1228, visa.heinonen(a)helsinki.fi

Konsumetekonomi, konsumtionssamhället, konsumtionens och reklamens historia

Mikko Jauho

Universitetsforskare, +358 50 574 4869, mikko.jauho(at)helsinki.fi

Hälsa, mat, expert/lekman-uppfattningar, politisk konsumtion

Anna-Riitta Lehtinen

Projektplanerare, +358 50 574 4389, anna-riitta.lehtinen(at)helsinki.fi

Skuldsättning, minimumkonsumtion och utkomst, ekonomiska kunnande

Mika Pantzar

Professor, +358 400 490 791, mika.pantzar(at)helsinki.fi

Dataekonomi, konsumtionens framtid och historia, tämjning av teknologin

Petteri Repo

Forskningsdirektör. +358 400 737 968, petteri.repo(at)helsinki.fi

Konsumentaktivism, shopping, näthandel, nyheter. Petteri deltar gärna gällande andra teman också.

Päivi Timonen

Forskningsdirektör. +358 50 343 3138, paivi.timonen(at)helsinki.fi

Politiseringen av konsumtionen, sparande, marknadernas utveckling, hållbar konsumtion