Till medierna

Våra forskare deltar gärna i debatter om konsumtion och konsumtionssamhället.

Vänligen utnyttja nyckelorden för att hitta kunnig forskare.

Visa Heinonen

Professor, +358 50 415 1228, visa.heinonen(a)helsinki.fi

Konsumetekonomi, konsumtionssamhället, konsumtionens och reklamens historia

Mikko Jauho

Universitetsforskare, +358 50 574 4869, mikko.jauho(at)helsinki.fi

Uppfattningar om hälsa (inkl. hälsosam kost), alternativa dieter, nya livsmedel, riskuppfattningar, expert/lekman-förhållande, politisk konsumtion

Ilja Kavonius

Universitetsforskare, +358 50 556 0486, ilja.kavonius@helsinki.fi

Mäta ekonomi och välstånd, förmögenhet, inkomst och sparande

Mika Pantzar

Professor, +358 400 490 791, mika.pantzar(at)helsinki.fi

Dataekonomi, konsumtionens framtid och historia, tämjning av teknologin

Essi Pöyry

Universitetsforskare,  +358 50 322 3298, essi.poyry(at)helsinki.fi

Consumer purchase decisions, social media, digital services, consumer influences, e-commerce

Petteri Repo

Forskningsdirektör. +358 400 737 968, petteri.repo(at)helsinki.fi

Konsumentpolitik, nyheter, hållbar konsumtion, konsumentfrågor i överlag.

Mikko Rask

Universitetsforskare, + 358 50 3222 012, mikko.rask(at)helsinki.fi

Deltagande planering och beslutsfattande, demokratiska innovationer, utvärdering av deltagande

Jenny Rinkinen

Forskardoktor. +358 50 472 9386, jenny.rinkinen(at)helsinki.fi

Hållbar konsumtion, energiförbrukning, förändring av praxis och konsumtion, konsumentkompetens, teknik i vardagen

Päivi Timonen

Forskningsdirektör. +358 50 343 3138, paivi.timonen(at)helsinki.fi

Politiseringen av konsumtionen, sparande, marknadernas utveckling, hållbar konsumtion

Pekka Tuominen

Forskardoktor. pekka.tuominen(at)helsinki.fi

Stadsförändring, invånardeltagande, marginalisering, etnografi