Välkommen!

Centret för konsumentforskning studerar konsumtionssamhällets utveckling utgående från sociala strukturer och konsumenter. Forskningen är problemcentrerad och utnyttjar deltagande metoder, element från aktionsforskning samt främjar utvecklingen av innovationer. Ekonomisk påverkan och konsumentpolitik är även i fokus. Centert för konsumentforskning har nationella specialuppgifter gällande konsumentforskning. Forskningscentrets uppgift är att 1) mångvetenskapligt forska i betydande samhällsfenomen och deras effekter på konsumenternas liv 2) delta i att meddela vetenskapsområdets grundundervisning och nationella forskarutbildning 3) delta i utvecklingsprojekt som ökar forskningsområdets genomslag i samhället.

Forskningsområden

Vi jobbar inom sex forskningsområden: Data, self and society, Health, food and social change, Innovation, market disruption and value creation,
Politics of co-creation, Sustainable technologies, practices and places, samt Wealth and spending.

Recent publications