Doktorsutbildningen

Doktorandutbildningen vid Helsingfors universitet ges vid universitetets fyra forskarskolor som har 32 doktorandprogram sammanlagt. Doktoranderna skriver sina doktorsavhandlingar under handledning av toppforskare och som medlemmar av ett internationellt forskarsamhälle. Helsingfors universitet är det enda i Finland som hör till den sammanslutningen för Europas främsta forskningsuniversitet LERU (League of European Research Universities) och är medlem i EUA Council for Doctoral Education.

I doktorsexamen ingår utöver forskning också studier inom doktorandens vetenskapsområde samt karriärvägledning och studier som förbereder för arbetslivet. Undervisningsspråket inom doktorsutbildningen är i huvudsak engelska. Universitetet har 4 700 doktorander, av vilka en fjärdedel är internationella studerande. Årligen utexamineras 500 doktorer.

Du kan få studierätt till doktorandstudier vid Helsingfors universitet genom att delta i ansökningsprocessen som arrangeras 2–5 gånger per år, beroende av doktorandprogram.

Doktorandbefattningar finansierade av universitetet utlyses en gång i året (läs mer på finska eller på engelska).