Kontaktinformation

Centret för konsumentforskning finns på Universitetets centrumcampus, på Snellmansgatan 10. Centret har inga öppettider, så vänligen boka träff på förhand.
Post- och besöksaddress

Centret för konsumentforskning

PB 16 (Snellmansgatan 10)

00014 Helsingfors universitet

Personalens kontakuppgifter

Kontaktuppgifterna för Centrets personal hittas vid denna länk (Forskare).