Forskare

Forskningsdirektör för Centret för konsumentforskning är Päivi Timonen.

Forskare
MC
Michele
Cantarella
forskardoktor
Centret för konsumentforskning
VC
Vasileios
Charitsis
forskardoktor
Centret för konsumentforskning
Vetenskapsgren Medie- och kommunikationsvetenskap, Företagsekonomi
Titiana
Ertiö
forskardoktor
Centret för konsumentforskning
Vetenskapsgren Statsvetenskap, Data- och informationsvetenskap, Nationalekonomi, Sociologi, Övrig naturvetenskap


VH
Visa
Heinonen
professor
Centret för konsumentforskning
Vetenskapsgren Företagsekonomi, Ekonomisk- och socialhistoria, Medie- och kommunikationsvetenskap, Nationalekonomi
Eva-Karin
Heiskanen
professor
Centret för konsumentforskning
Vetenskapsgren Företagsekonomi, Social- och samhällspolitik


JH
Joel
Hietanen
biträdande professor, andra skedet
Centret för konsumentforskning
Vetenskapsgren Filosofi, Företagsekonomi
MJ
Mikko
Jauho
universitetsforskare
Centret för konsumentforskning
Vetenskapsgren Sociologi


Nina
Kahma
universitetsforskare
Centret för konsumentforskning
Vetenskapsgren Social- och samhällspolitik
TK
Tuija
Kajoskoski
doktorand
Centret för konsumentforskning


Ilja
Kavonius
universitetsforskare
Centret för konsumentforskning
Vetenskapsgren Ekonomisk- och socialhistoria, Nationalekonomi, Social- och samhällspolitik, Statistik

Yliopistotutkija ja dosentti liittyen talouden ja hyvinvoinnin mittaamiseen. Tutkimusaiheeni liittyvät erityisesti tulojen, kulutuksen ja varallisuuden mittaamiseen. Lisäksi olen tutkinut näiden kasvua, jakautumisesta ja potentiaalista riskiä talouksille. Tutkimukseni lisäksi opetan sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa vuosittain luentokurssin “Challenges of Globalization, Sustainable Development and Changing Society to the Measurement of Economies and Welfare”. Työskentelen 25% Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa ja 75% Euroopan keskuspankissa.

KK
Katri
Koistinen
universitetslektor
Centret för konsumentforskning
Vetenskapsgren Socialgeografi och ekonomisk geografi
OK
Outi
Koskinen
doktorand
Centret för konsumentforskning
Vetenskapsgren Sociologi
Salla-Maaria
Laaksonen
forskardoktor
Centret för konsumentforskning
Vetenskapsgren Medie- och kommunikationsvetenskap

Olen viestinnän ja teknologian tutkija, joka on työskennellyt myös organisaatiotutkimuksen ja teknologian tutkimuksen parissa. Tällä hetkellä tutkin datan, algoritmien ja automaation käyttöä organisaatioissa, sekä hybridin mediatilan lainalaisuuksia erityisesti kuluttajien ja organisaatioiden kohtaamisissa. Aiemmin olen tutkinut muun muassa organisaatiomainetta, poliittista viestintää verkossa, organisaatiomaineen psykofysiologiaa ja organisoitumista digitaalisilla alustoilla. Lisäksi olen digitaalisten ja laskennallisten menetelmien asiantuntija.

ML
Minna
Lammi
universitetsforskare
Centret för konsumentforskning
Vetenskapsgren Statsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap
AL
Anna-Riitta
Lehtinen
projektplanerare
Centret för konsumentforskning
Vetenskapsgren Övriga samhällsvetenskaper
TL
Tuukka
Lehtiniemi
forskardoktor
Centret för konsumentforskning
Vetenskapsgren Sociologi

I'm a doctoral student finalising my thesis in economic sociology. I do research on the data economy, data activism, systems of automated decision-making, and how our collective imagination shapes, and is shaped by, the roles people have with respect to data technologies.

Ella
Lillqvist
forskardoktor
Centret för konsumentforskning
Vetenskapsgren Företagsekonomi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Språkvetenskaper

I am a postdoctoral researcher whose current interests include consumer debt and financial culture particularly in digital media contexts. I take a discursive perspective and focus broadly on how people navigate or resist oppressive cultural-economic systems.

Kaisa
Matschoss
universitetsforskare
Centret för konsumentforskning
Vetenskapsgren Nationalekonomi
MP
Mika
Pantzar
professor
Centret för konsumentforskning
Vetenskapsgren Nationalekonomi, Företagsekonomi, Gymnastik- och idrottsvetenskap, Sociologi

My current research interests focus on big data, large data sets of various forms (human physiology, netnography, social media etc.) (https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/consumer-society-research-cent.... My former project (2006-2011) Co-production of innovations – Towards an integrative theory of practice within the Academy of Finland and Aalto University was finalized in co-authored book with Elizabeth Shove and Matt Watson Everyday life: The dynamics of social practice (SAGE, 2012). I have published articles widely within consumer research, design and technology studies, rhetoric of economic policy, food and future studies and systems research (e.g. in Design Issue, Design Journal, Journal of Advertising, Journal of Consumer Culture, Journal of Consumer Studies and Home Economics, World Futures; Journal of Futures Studies, Ethnologia Europaea, Technology Analysis and Strategic Management, Journal of Organizational Ethnography Health Sociology Review New Media & Society, Techné: Research in Philosophy and Technology, Consumption Markets & Culture). Major works are published in Finnish: Domestication of technology. From science of consumption to art of consumption (Tammi, 1996) was awarded both by the Finnish State and the Finnish Science Council. Future home - inventing needs for domestic appliances. (Otava, 2000) is widely used in many universities. Ja suomeksi vähän epävirallisemmin: Olen tutkijana kaikkiruokainen. Aloitin urani kansainvälisen talouden ja julkistalouden ekonomistina vuonna 1981 Taloudellisessa Suunnittelukeskuksessa ja tämän jälkeen olen toiminut lukuisissa eri tutkimuslaitoksissa ja -yksiköissä (mm. nykyisen Aalto-yliopiston kuudella eri laitoksella). Useimpia tutkimusteemojani on yhdistänyt kiinnostus muutoksen yleiseen dynamiikkaan. Monitieteisyys ja akateeminen uteliaisuus kiehtoo tänä päivänä yhtä paljon kuin aloittaessani aikoinaan tutkijan urani Kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen laitoksella. Tämän päivän erityisenä kiinnostukseni kohteena ovat uudet massiiviset (digitaaliset) kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset aineistot, ja mahdollisuus lähestyä niitä tuorein metodisin ja teoreettisin välinein. Toinen lempiteema on: ”Economics of sport, health and happiness”. Uusia näkökulmia akateemiseen kuluttajatutkimukseen olen kehittänyt tarkastelemalla muun muassa talouden, kehon ja mielen rytmejä niin sanotun rytmitalouden ja käytäntöteorian viitekehyksissä. Sosiaalisen median tunnedynamikka on uusin tutkimusalueeni. Tutkimustyötäni värittää pyrkimys ylittää tuottajan ja kuluttajan vastakkainasetteluja. Tähän liittyen sain vuonna 1997 Valtion tiedonjulkistamispalkinnon Kuinka teknologia kesytetään -kirjastani. Luottamus on toimivan talouden edellytys. Luottamuksen rakentamisen tarvitaan kriittistä tutkimusta. Yhtä tärkeä on dialogi eri markkinaosapuolien välillä. Omassa työssäni tämä on näkynyt sekä yrityksenä osallistua julkiseen keskusteluun että runsaana yleisesitelmien pitämisenä. Tieteellisiä artikkeleita olen julkaissut kymmenittäin ja eri tiedotusvälineissä olen esiintynyt satoja kertoja. Tällä hetkellä olen vakituinen Kauppalehden kolumnisti ja Yleisradion ”Pyöreän pöydän” jäsen.

Pages