Etisk förhandsprövning av medicinsk forskning
På denna sida hittar du grundläggande insikter om uppgifterna för Den forskningsetiska delegationen vid Medicinska fakulteten. Du hittar delegationens medlemmar, mötesscheman, kontaktuppgifterna och anvisningarna för utarbetande av begäran om utlåtande.

Den forskningsetiska delegationen vid Medicinska fakulteten har till uppgift att avge utlåtanden om forskardrivna medicinska forskningsplaner som görs upp vid Medicinska fakulteten och kräver ett utlåtande från ett forskningsetiskt organ.

Delegationen behandlar inte studier som kräver ett lagstadgat utlåtande av sjukvårdsdistriktets etiska kommitté eller TUKIJA (Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik). För sådana studier ska utlåtandet begäras hos den etiska kommittén vid det sjukvårdsdistrikt där den ansvariga för undersökningen är verksam eller där undersökningen huvudsakligen är tänkt att utföras.

I specialupptagningsområdet som omfattar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) finns det fyra regionala etiska kommittéer.

Ett utlåtande där den etiska kommittén förordar studien är en förutsättning för att en medicinsk studie ska kunna utföras och den får inte inledas utan detta utlåtande.

Medlemmar mandatperioden 2018–2021
 • Ordförande: professor Antti Sajantila, Medicum, avdelningen för rättsmedicin
 • Folkhälsovetenskap: professor Ossi Rahkonen, Clinicum, avdelningen för folkhälsovetenskap
 • Biostatistik: professor Samuli Ripatti, Clinicum, avdelningen för folkhälsovetenskap, FIMM
 • Psykiatri: professor Anna Keski-Rahkonen, Medicum, avdelningen för folkhälsovetenskap
 • Biomedicin: docent Nils Bäck, Medicum, avdelningen för anatomi
 • Klinisk-teoretisk forskning: Petteri Arstila, klinisk lärare, Medicum, avdelningen för bakteriologi och immunologi
 • Klinisk forskning: Mika Laitinen, klinisk lärare, Clinicum, avdelningen för invärtesmedicin
 • Lauri Koivula, doktorand (suppleant: Jani Pirinen)
 • Dataskyddsspecialist, Universitetsservice
 • Sekreterare och lekmannamedlem: Alise Hyrskyluoto, forskningsservice
Inlämnande av handlingar

Den ansvariga forskaren kan begära ett utlåtande av den forskningsetiska delegationen vid Medicinska fakulteten.

Den ansvariga forskaren ska skicka till delegationen

 • en högst sex sidor lång forskningsplan
 • en motivering av behovet av etisk förhandsprövning
 • en egen bedömning av studiens etiska aspekter
 • en dataskyddsbeskrivning för studien, i det fall att personuppgifter behandlas inom den.

Handlingarna ska skickas till delegationens sekreterare per e-post.

Delegationen har som mål att behandla forskningsplanerna inom tre veckor. Under semesterperioder är det bra att förbereda sig på längre behandlingstider.

Be om utlåtande

Skicka din begäran om utlåtande till delegationens sekreterare per e-post.

Bekanta dig också med