Legitimation av utländska farmaseut och provisor examina i Finland

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården utexaminerade både i Finland och utomlands måste ansöka rätten att utöva yrket eller rätten att använda skyddad yrkesbeteckning i Finland från Valvira.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira beviljar på ansökan rätt att utöva yrket som legitimerad farmaceut eller provisor.

Sökande som har avlagt en examen i farmaci i ett annat land än Finland måste ansöka hos Valvira om rätt att utöva yrket som legitimerad farmaceut eller provisor. Farmaceutiska fakulteten ger utlåtande om en utländsk examens motsvarighet endast i de fall där ansökan kommer via Valvira.

Villkor för bedömningen av en utländsk examens motsvarighet är dessutom att

  • den sökandes examen har avlagts vid ett universitet eller en högskola
  • den sökande har ett intyg över kunskaper i finska eller svenska