Apotekspraktik

Det ingår ett halvt års apotekspraktik i farmaceutstudierna.

Som en del av farmaceutexamen görs en sex månaders praktik, indelad i två 3 månaders perioder (sammanlagt 30 studiepoäng). Den ena av praktikperioderna ska alltid genomföras i ett finländskt öppenvårdsapotek. Den andra perioden kan om så önskas genomföras i ett sjukhusapotek eller i ett öppenvårds- eller sjukhusapotek utomlands.

 

Praktiken introducerar studenten till det praktiska arbetslivet

Syftet med praktiken som ingår i examen är att introducera studenten till det praktiska arbetslivet efter att studenten vid universitetet fått en tillräcklig teoretisk grund för att genomföra praktiken. Under den första praktikperioden fokuserar man på att lära studenten praktiska grundfärdigheter som en farmaceut behöver, såsom expediering av läkemedel och läkemedelsrådgivning. Studenten får också bekanta sig med apotekets verksamhetsprinciper. Under den andra praktikperioden fördjupas studentens kompetens och man går vidare till mer krävande farmaceutiska uppgifter såsom uppföljning och utvärdering av läkemedelsbehandlingar.

Praktikperioderna har egna arbetsböcker med vars hjälp man försöker säkerställa en jämn kvalitet och att kompetensmålsättningarna uppnås. Som en del av den första praktikperioden medverkar studenterna bland annat i personalens kompletteringsutbildning genom att organisera fortbildning på arbetsplatsen. Under den andra praktikperioden deltar studenterna i apotekets intressentsamarbete. Studenterna har till exempel ordnat lektioner i läkemedelsfostran för skolelever och sammankomster för äldre om trygg användning av läkemedel i hemmet.

 

Undervisningsapotek

Universitetsapoteket och dess filialapotek, närmare 300 privata apotek i huvudstadsregionen och övriga Finland samt HUS Apotek och övriga sjukhusapotek ställer upp som praktikplatser.

Instruktioner för hur du kan ansöka om att bli ett undervisningsapotek finns på webbplatsen för utbildningsprogrammet för farmaceutexamen under rubriken Apteekkiharjoittelu (endast på finska).