Delegationen för den svenska verksamheten vid Helsingfors universitet 2019-2020

Ordförande: Ulrika Romantschuk, kommunikations- och varumärkesdirektör, Fazer
Vice ordförande: Prorektor Tom Böhling

Medlemmar:

Anders Adlercreutz, riksdagsledamot, SFP                                                                           

Anna Bengelsdorff-Lindstedt , styrelseordförande, Oy Sandman-Nupnau Ab        

Maria Bernas-Hilli, biträdande chef, Ålandsbanken Private Banking                                                                           

Ingmar Björkman, dekanus, Handelshögskolan vid Aalto-universitetet 

Silja Borgarsdottír Sandelin, politiskt sakkunnig, Svenska riksdagsgruppen

Ellen Eftestöl-Wilhelmsson, professor, centrumcampus                            

Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning, Kyrkslätt                                                             

Martina Harms-Aalto, verksamhetsledare, Föreningen Samarbetsforum           

Sophia Jansson, styrelseordförande, kreativ direktör, Moomin Characters Oy                                                                                                                                   

Jonas Jungar, redaktionschef YLE                                                                     

Kaisa Kepsu-Lescelius, utredningsansvarig, Tankesmedjan Magma       

Anu Koivunen, professor, Stockholms universitet                                        

Sören Lillkung, VD, Svenska Kulturfonden                                                                                   

Patrik Lindfors, kommunikationsdirektör, Finsk-svenska handelskammaren

Miska Noponen, Head of User Experience, Claned

Risto E. J. Penttilä, VD, Nordic West Office                                      

Paula Salovaara, journalist, entreprenör                                                               

Karen Spens, rektor, Svenska handelshögskolan                                         

Peter Stenlund, statssekreterare, Utrikesministeriet                                  

Carola Teir-Lehtinen, styrelseproffs

Juhana Vartiainen, riksdagsledamot, Samlingspartiet                                                                                                                      

Kristina Wikberg, direktör, Finlands Kommunförbund