Delegationen för den svenska verksamheten vid Helsingfors universitet 2021-2022

Ordförande: Bernas-Hilli Maria, verksamhetsledare på Johanniterhjälpen i Finland rf
Vice ordförande: Prorektor Tom Böhling

Medlemmar:

Adlercreutz Anders, riksdagsledamot, SFP

Bengelsdorff-Lindstedt Anna, styrelseordförande, Oy Sandman-Nupnau Ab

Björkman Ingmar, dekanus, Handelshögskolan vid Aalto-universitetet

Borgarsdottír Sandelin Silja, specialmedarbetare SFP, ordförande för Helsingforsalliansen

Eftestøl, Ellen, professor i civil- och handelsrätt, HU

Flemmich Mikael, chef för svensk dagvård och utbildning, Kyrkslätt

Floréen Patrik, universitetslektor i datavetenskap, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Jansson Sophia, styrelseordförande, kreativ direktör Moomin Characters Oy

Jungar Jonas, redaktionschef, YLE

Kepsu Kaisa, utredningsansvarig, Tankesmedjan Magma

Koivunen Anu, professor, Stockholms universitet

Lillkung Sören, VD, Svenska Kulturfonden

Martin Anna-Christina, verksamhetsledare vid Stiftelsen Sedmigradsky

Noponen Miska, VD, Annie Advisor

Penttilä Risto E.J., VD, Nordic West Office

Salovaara Paula, journalist, entreprenör

Spens Karen, rektor, Svenska handelshögskolan

Stenlund Peter, f.d. statssekreterare

Teir-Lehtinen Carola, Utrikesministeriet styrelseproffs

Thibblin Joachim, chef för Svenska teatern

Vartiainen Juhana, Riksdagsledamot, Samlingspartiet

Wikberg Kristina, f.d. direktör, Finlands Kommunförbund

Wolfram Joy, ass. professor, Mayo Kliniken, USA (alumn från HU)