Viks projekt för jämställdhet fick erkännande

Jämställdhetspriset Maikki Friberg delades i år av två kandidater. Priset tilldelades föreningen Viikki Postdoctoral Association (ViPA) och nätverket The Viikki Women´s Life Science Network.

Målet med Viikki Postdoctoral Association (ViPA) är att underlätta interaktionen mellan forskardoktorer. Föreningen, som grundades 2016, fungerar som en representant för forskardoktorerna och strävar efter att trygga bland annat jämlika möjligheter för karriärutveckling.

– Vi hoppas att ViPA:s verksamhet kommer att hjälpa forskardoktorerna att etablera en stark och hållbar gemenskap i Vik, som kan stödja och hjälpa forskardoktorer även i framtiden, säger forskardoktor Maureen Akinyi.

Pengarna från Maikki Friberg-priset kommer ViPA att använda för att ordna symposier och socialt kvällsprogram. Föreningen strävar också efter att erbjuda forskardoktorerna skräddarsytt stöd med hjälp av workshoppar och seminarier om karriärutveckling och balansen mellan arbetet och det övriga livet. Föreningen siktar också på att ordna vetenskapsdagar i Vik för att öka medvetenheten om det vetenskapliga arbetet samt för att uppmuntra till interaktion med övriga aktörer på campus.

Stöd för kvinnor som valt en akademisk bana

Nätverket The Viikki Women´s Life Science Network har som mål att bygga upp ett nätverk av kvinnliga forskare inom området för livsvetenskaper och att hjälpa nätverkets medlemmar att avancera i karriären. Nätverket grundades av forskardoktorerna Kira Holmström och Johanna Englund i början av 2017.

Johanna Englund upplever erkännandet som mycket uppmuntrande och som ett tecken på att nätverkets arbete är viktigt och nödvändigt.

– Vi vill uppmuntra och stödja i synnerhet de kvinnliga forskare som håller på att påbörja en självständig forskarkarriär eller är i det skedet där de fungerar som gruppledare. Enligt vår erfarenhet är kollegialt stöd och mentorskap är särskilt viktiga just i dessa skeden.

Cirka 70 procent av magisterstudenterna vid Helsingfors universitet är kvinnor, men andelen sjunker radikalt på de följande stegen av den akademiska karriären. På det fjärde stadiet är under 30 procent av forskarna och professorerna kvinnor.

– Vårt mål är att allt flera kvinnor ska välja en akademisk karriär och vara framgångsrika inom den. Vi främjar kvinnors karriärer bland annat genom att rekommendera dem som föreläsare och mentorer samt genom att erbjuda råd och hjälp, berättar Johanna Englund.

Maikki Friberg-priset utdelas varje år för förtjänstfullt arbete för främjandet av jämställdhet och likabehandling vid Helsingfors universitet. Alla vid universitetet kan föreslå vem som ska få priset. Prissumman är 6 000 euro, som i år delas jämnt mellan pristagarna.