Sweden Alumni Club

Rasmus Firon (ordförande/puheenjohtaja)
Kate Sevon
Reija Andersson Tuomaala
Anne Appehl
Kirsi Lehtoviita
Nicola Nymalm
Ragna Rönnholm
Barbro Widing

Sverige och Finland har inte bara en gemensam historia utan de förenas också av Östersjön. Det verkar emellertid vara lättare att ta  sig västerut än österut över östersjön. Det  gäller såväl mobilitet bland studerande som  forskare. Det är fler sökande från Finland till  Sverige än vice versa. Sweden Alumni club  i Stockholm inrättades för att jämna ut det  skeva förhållandet.

Snart trettio års erfarenhet i Sverige har påvisat behovet av ökad kännedom och  kunskap om Finland på många områden. Jag tror att den nyinrättade lokalklubben kan göra  mycket här, säger dess ordförande för styrelsen 2019 Kate Sevón.

"Vårt mål är att fungera som lokala ambassadörer för Helsingfors universitet i sverige och  sprida kunskap om det akademiska finland.  vi berättar om vilka möjligheter det finns att  studera vid Helsingfors universitet – även på  svenska, något som många inte känner till."

Sweden Alumni Club arrangerar tre evenemang i året; ett vetenskapligt, ett inriktat på företagande samt ett tredje inriktat på social interaktion. Följande teman har presenterats för Sweden Alumni Club:

Jobba för en bredare kännedom om det akademiska Finland och studiemöjligheter på finlandssvenska. Kännedom om Finland är generellet svag i Sverige.

Många finländare och 7 % av finlandssvenskarna har flyttat till Stockholm. Klubben kan förstärka kontakten mellan de finländare som flyttat till Stockholm.

Flera forskare vid Helsingfors universitet är aktiva i Stockholm och berättar gärna om sina forskningsresultat inom t.ex. juridik, biologi, historia och sociologi.

Alumnerna skapar ett unikt och värdefullt nätverk av högt utbildade personer. Med hjälp av Sweden Alumni Club kan varje alumn dra nytta av detta mervärde.

The alumni of the University of Helsinki gathered on the 24th of September 2017 at Nordea's headquarter next to Kungsträdgården in Stockholm to hold the First General meeting of the Sweden Alumni Club of the University of Helsinki Alumni Association.

Over 60 alumni and friends attended.

After the Head of Investor Relations at Nordea, Rodney Alvfén had welcomed the participants, the President of the University of Helsinki Jukka Kola as well as Board Member of the University, CEO of Hanaholmen, Gunvor Kronman, presented the idea for the Sweden Alumni Club and explained the added value that the Club would have for all parties. The strategic aim for the University is internationalization and quality thinking. The alumni are well integrated in Sweden and the University of Helsinki needs local Ambassadors to enhance the knowledge about the University of Helsinki in Sweden.

The CEO of the University of Helsinki Alumni Association Pia Österman presented the ways that alumni can engage locally giving examples from Beijing and Brussels. At the networking lunch participants mingled talking about their affiliation to the University of Helsinki and shared memories and stories about their experience and career.

After lunch researcher at the think-tank Magma, Kaisa Kepsu, presented the results of her research on the demographic of immigration and emigration between Finland and Sweden “Hjärnflykt eller inte? Flyttning mellan Finland och Sverige idag.” The presentation was very interesting and several questions arose. The distance form Helsinki to Stockholm seems to be shorter than the opposite direction, Gunvor commented.

After the presentation a meeting was held at 13.25  where the participants formally decided on founding the Sweden Alumni Club, decided on the bylaws, and elected a Board of nine people for the Club to guarantee its future success.

At 14.30 the participants walked together to Kungsträdgården to participates in the Finland 100 festivities there. We heard Krista Siegfrieds sing and greeted both His Majesty Carl XVI Gustaf The King of Sweden and the President of Finland Sauli Niinistö.