Examensfest är fredagen 7.4.2017

Fira din ex­a­men! Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten ordnar en gång om året en examensfest för alla som har utexaminerats under föregående och pågående termin.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten ordnar en gång om året en examensfest för alla som har utexaminerats under föregående och pågående termin. Inbjudan skickas till alla utexaminerade med examensbeviset eller per e-post cirka en månad före festen. Kom ihåg att uppdatera din e-postadress när du ansöker om examensbevis, så att inbjudan når dig. Den utexaminerades familj och vänner är också välkomna (högst 3 gäster per utexaminerad). Också de som ansvarade för undervisningen vid huvudämnesinstitutionen är välkomna till festen.

Examensfest är fredagen 7.4.2017 kl 14.00 -16.00 i Universitets festsal, Alexandersgatan 5.

Du kan anmäla dig via den elektroniska blanketten senast den 24.3.2017.

Examensfestens program består bl.a. av dekanus hälsning, tal av en inbjuden gäst och en utexaminerad student, musik och mousserande vin. Blommor delas ut åt de utexaminerade.