Yliopiston Apteekki: Apteekki- ja yhteisövero

Yliopiston Apteekki maksaa apteekki- ja yhteisöverot Suomen valtiolle samalla tavalla kuin muutkin suomalaiset apteekit.

Apteekkivero määräytyy liikevaihdon perusteella ja sen suuruutta säätelee apteekkiverosta annettu laki. Keskimäärin suomalaisten apteekkien maksama apteekkivero on noin seitsemän prosenttia. Yliopiston Apteekki maksaa apteekkiveroa 11,2 % liikevaihdostaan. Apteekkiveron tarkoituksena on turvata maankattavat apteekkipalvelut ja tasata apteekkien välisiä tuloeroja. Lisätietoa apteekkiverosta Fimean sivuilla.

Yhteisövero, eli yhteisön tulovero, on Suomessa yhteisön tuloksesta perittävä vero. Verokanta on vuodesta 2014 alkaen ollut 20 prosenttia.

Helsingin yliopisto sai vuoteen 2016 saakka valtiolta yhteisöveron ja apteekkimaksun (nykyisin apteekkivero) summaa vastaavan korvauksen. Helsingin yliopiston lisäksi Itä-Suomen yliopisto sai vastaavan korvauksen oman apteekkitoimintansa osalta. Korvauksen määrä vuositasolla Helsingin yliopistolle oli yhteensä noin 31 miljoonaa euroa (apteekkimaksu ja yhteisövero yhteensä) ja se käytettiin koulutukseen ja tutkimukseen.

Vapaaehtoinen korvaus yliopistoille

Helsingin yliopisto on maksanut vuosittain reseptien määrään sidotun vapaaehtoisen korvauksen niille suomalaisille yliopistoille ja korkeakouluille, joiden vaikutusalueella on Yliopiston Apteekin toimipisteitä. Vuodesta 2016 eteenpäin tämä maksu jäi pois.

Lue lisää Yliopiston Apteekista täältä