Yliopiston omaisuutta hoidetaan Helsingin yliopiston arvopaperisalkun lisäksi Helsingin yliopiston rahastoissa ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:ssä sekä näiden kummankin muodostamissa konserneissa. Nämä yhdessä varsinaisen opetus- ja tutkimusyliopiston sekä kahden säätiön kanssa muodostavat Helsingin yliopistokonsernin. Omaisuus koostuu pääosin kiinteistöistä, arvopapereista sekä osakeyhtiöistä. Konsernin palveluksessa on yhteensä noin 10 000 työntekijää, kokonaistuotot ovat 1,1 miljardi euroa ja tase lähes 1,7 miljardia euroa. Konsernin tulos vuonna 2016 oli 19 miljoonaa euroa, omavaraisuusaste 63 %.