Yliopistokonserni

Yliopiston omaisuutta hoidetaan Helsingin yliopiston arvopaperisalkun lisäksi Helsingin yliopiston rahastoissa ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:ssä. Omaisuus koostuu pääosin kiinteistöistä, listatuista arvopapereista sekä suorista sijoituksista listaamattomiin yhtiöihin ja rahastoihin. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 1,0 miljardia euroa ja tase lähes 1,7 miljardia euroa. Konsernin tulos vuonna 2019 oli 60 miljoonaa euroa, omavaraisuusaste 74,7 %.

Konsernin taseeseen (oma pääoma), omavaraisuuteen ja tulokseen vaikuttaa merkittävästi se, että arvopaperit kirjataan markkina-arvoon. Näiden osuus tuloksesta vuonna 2019 oli 85 miljoonaa euroa.

Konsernin yksiköistä Helsingin yliopiston operatiivinen tulos oli -35 miljoonaa euroa.

 

Konsernikaavio 2020

Helsingin yliopistokonserni on omistanut ja hoitanut kiinteistöjään koko olemassaolonsa ajan, eli lähes 380 vuotta. Noin kolme neljäsosaa omaisuuden arvosta on kiinteistöissä. Kiinteistöjen tasearvot vuoden 2019 lopussa olivat lähes 745 miljoonaa euroa.

Yliopiston omistamat kiinteistöt sijaitsevat pääosin Helsingin kaupungin alueella. Yliopiston tavoitteena on keskittää toimitilansa Helsingissä neljälle kampukselle. Kiinteistöistä tunnetuimmat sijaitsevat Helsingin keskustakampuksella, kuten Senaatintorin laidalla oleva yliopiston päärakennus ja naapurissa sijaitseva Porthania. Lisäksi kiinteistöjä on ympäri Suomea olevilla tutkimusasemilla.

Tavoitteena on taata sopivat ja kohtuuhintaiset tilat yliopistolaisille. Tilatarpeiden muutoksiin voidaan reagoida nopeasti, kun tilojen omistus on itsellä.

Yliopiston käytössä olevien tilojen määrä on supistunut viime vuosina. Tilojen tehokas käyttö mahdollistaa sen, että rahaa jää enemmän perustoimintaan, opetukseen ja tutkimukseen.

Noin kaksi kolmasosaa Helsingin yliopistokonsernin kiinteistöistä on Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n ja yksi kolmasosa Helsingin yliopiston rahastojen omistuksessa.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy on toimitilakiinteistöjen omistamiseen ja kehittämiseen keskittyvä kiinteistösijoitusyhtiö.

Yhtiö on kokonaan Helsingin yliopiston omistama ja osa Helsingin yliopistokonsernia.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy toimii pääomavuokraperiaatteella ja vuokraa toimitiloja pääasiassa omistajilleen.

Tärkeimmät kohteet 1.5.2020

Yhtiön omistuksessa on yhteensä noin 400 000 htm2 toimitiloja. Noin 90 % niistä on Helsingin yliopiston käytössä. Kiinteistöjen kirjanpidollinen arvo vuoden 2019 lopussa oli noin 459 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät yhtiön omistamat kohteet huoneistoala
Meilahden Haartman-instituutti ja Topeliuksenkatu 32 51 957
Kumpulan kampuksen rakennukset 50 335
Viikin Biokeskukset 37 707
Viikin maatalous-metsätieteen rakennukset 34 424
Metsätalo-Topelia 24 922
Ruskeasuon rakennukset 24 615
Porthania

15 948

 

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n yhteystiedot
 

Helsingin yliopiston rahastot -konsernin omistamat kiinteistöt 1.5.2020

Helsingin yliopiston rahastot -konsernin omistuksessa on yhteensä noin 250 000 htm2 toimitiloja ja asuntoja. Noin 90 % niistä on Helsingin yliopiston käytössä. Kiinteistöjen kirjanpidollinen arvo vuoden 2019 lopussa oli 308 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät rahastojen omistamat kohteet ovat huoneistoala
Hirvikortteli (kiinteistöt Kaisatalosta Porthaniaan) 45 085
Siltavuorenpenger 28 073
Kansalliskirjasto + kirjaluola 23 923
Yliopiston päärakennus 16 925
Meilahden Biomedicum I ja II 16 433
Aleksanterinkatu 7 + Yliopistonkatu 4 15 894
Asunnot 9 146
Viikin Cultivator I ja II 7 410

Tytäryhtiöt 1.5.2020

As. Oy Enontekiön Kilpisrivit, 68 %

Fastighets Ab Aleksandersgatan 7, 100 %
KOy Helsingin Kirjastoluolat, 100 %
KOy Helsingin Kaisaniemenkatu 5, 100 %
KOy Viikinmansio, 100 %
Oy Vuorikatu 3, 100 %
KOy Fabianinkatu 32, 100 %

Tiedepuiston Asunnot -konserni
Tiedepuiston Asunnot Oy (emoyhtiö), 100 %
    As Oy Viikin Aura 1, 81,99 %

Hel­sin­gin yli­opis­ton ra­has­tot on osak­kaa­na muun muassa seu­raa­vis­sa yh­tiöis­sä 1.5.2020

As. Oy Isokatu 27, 48,6 %
Helsingin Tiedepuiston yrityshautomot Oy, 47,8 %
KOy Biomedicum Helsinki, 46,9 %
KOy Helsingin Pohj. Hesperiankatu 23 A, 50,0 %
KOy Lammin Biokylä 1, 30,0 %
KOy Helsingin Ympäristötalo, 25,4 %
As. Oy Yliopistonk. 25, 21,2 %
KOy Liiketalo, 22,9 %

Muut osakkeet

KOy Mikkelin Tietotaitokortteli, 9,4 % (konserni yhteensä 48,4 %)

Helsingin yliopiston rahastojen tärkein yritysomistus on Yliopiston Apteekki. Suomessa ja Venäjällä toimivan Yliopiston Apteekki -konsernin liikevaihto oli 325 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yliopiston Apteekin ydintehtävä on auttaa asiakkaita onnistumaan lääkehoidossaan sekä edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lisäksi Yliopiston Apteekilla on yhteiskuntavastuullisia erityistehtäviä, kuten harvinaisten lääkkeiden valmistus. Lue lisää Yliopiston Apteekista täältä ja Yliopiston Apteekin maksamasta apteekki- ja yhteisöverosta täältä.

HY247 eli Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy on reilun 300 työntekijän yhteisö, joka tarjoaa kiinteistöpalvelua yliopistolaisille. HY247 vastaa rakennuttamispalveluista, ylläpitopalveluista, siivouspalveluista sekä asiantuntijapalveluista kuten vahtimestari-, kunnossapito- ja tilavarauspalveluista.

Helsingin yliopisto omistaa suomalaisen ja suomenruotsalaisen nimipäivälistan oikeudet. Näiden oikeuksien myynti muodostaa pääosan Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy:n liikevaihdosta.

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy hoitaa yliopiston keksintöilmoituksia ja edistää yliopistotutkimuksesta syntyvien innovaatioiden kaupallistamista.

Gaudeamus Oy julkaisee korkeatasoista tieto- ja tiedekirjallisuutta: yleisiä tietokirjoja, tutkimuskirjallisuutta, oppikirjoja, ammattikirjallisuutta sekä yhteiskunnallisia puheenvuoroja.

HY+ on Helsingin yliopiston täydennyskoulutusyhtiö, joka tarjoaa koulutusta muun muassa johtamisesta, organisaation kehittämisestä, hyvinvoinnista, kielistä, viestinnästä ja digitalisaatiosta sekä luonnosta ja ympäristöstä.

Unigrafia Oy tarjoaa paino-, tulostus- ja julkaisupalveluja. Helsingin yliopiston rahastot omistaa yhtiöstä 57,5 %. Muut omistajat ovat Aalto Holding Oy, Haaga Helia Oy Ab sekä Taideyliopisto.

Unihome Oy tarjoaa majoituspalveluita Helsingissä ja Espoossa erityisesti yliopistojen ulkomaalaisten vierailijoiden käyttöön. Helsingin yliopiston rahastot omistaa yhtiöstä 81 % ja Aalto-yliopisto 19 %.

Funidata Oy kehittää opiskelun ja opetuksen tietojärjestämäpalveluita yliopistoille. Yhtiön omistavat Helsingin yliopisto (35,1 %), Tampereen yliopisto (23,2 %), Aalto-yliopisto (19,1 %), Jyväskylän yliopisto (14,5 %), Lappeenrannan teknillinen yliopisto (5,2 %) ja Svenska Handelshögskolan (2,9 %).

Oy 4Pharma Ltd:n päätuotteita ovat kliinisten tutkimusten tiedonhallinta ja tilastollinen analysointi. Yhtiö toimii Suomen lisäksi Ruotsissa. Sveitsin tytäryhtiö ollaan hallitusti ajamassa alas vuoden 2020 aikana.

Helsingin yliopiston rahastojen omistamat yritykset 1.5.2020

Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy, 100 %
Helsingin Innovaatiopalvelut Oy, 100 %
Unigrafia Oy, 58 %
Gaudeamus Oy, 100 %
HY+ Oy, 100 %
Smear Oy, 100 %
Unihome Oy, 81 %

Yliopiston Apteekki –konserni
    Yliopiston Apteekki Oy (emoyhtiö), 100 %
           Venäjä: Universitetskaja Apteka OOO, 100 %
          Medapta Oy, 100 %
     Yhteistyöapteekit Finland Oy, 100 %
     HBS Finland Oy

Oy 4Pharma-konserni
  Oy 4Pharma Ltd (emoyhtiö), 100 %
     4Pharma AB, Ruotsi, 100 %
     4Pharma Switzerland GmbH, 100 % (yhtiötä ollaan hallitusti ajamassa alas Q2/2020 aikana)

Helsingin yliopiston rahastot omistaa osuuksia monista yhtiöistä – esimerkiksi yliopiston tutkimuksesta syntyneistä startup-yrityksistä.

Hel­sin­gin yli­opis­ton ra­has­tot on osak­kaa­na muun muassa seu­raa­vis­sa yh­tiöis­sä 1.5.2020

Airmodus Oy, 34,8 %
Aplagon Oy, 13,0 %
Dalan Animal Health Inc, USA, 22,0 %
Edvisto Oy, 13,5 %
Etsimo Oy, 30,0 %
Fun Academy Oy, 5,0 %
GlucoModicum Oy, 23,5 %
Helsinki International Schools Group Oy, 14,3 %
Karsa Oy, 10,6 %
MOPRIM Oy, 29,2 %
Nanoform Finland Oy, 14,5 %
The Solubility Company Oy, 22,3 %
Uute Scientific Oy, 10,6 %
Valo Therapeutics Oy, 22,3 %
Veil.ai Oy, 26,0 %

 

Helsingin yliopistokonserniin kuuluu kaksi säätiötä: Helsingin yliopiston tiedesäätiö sekä Kumpulan liikuntahallisäätiö.

Helsingin yliopiston tiedesäätiö on perustettu yliopiston 350-juhlavuotena ja sen tarkoituksena on edistää ja tukea nuorten tieteenharjoittajien tekemää tutkimustyötä. Lisäksi se voi tukea muuta  yliopistossa tehtävää tutkimusta. Vuonna 2014 säätiö siirtyi rahoittamaan nuoria tutkijoita nimikoitujen tohtoriohjelmapaikkojen kautta.

Kumpulan liikuntahallisäätiö omistaa Kumpulan liikuntahallin.