Yliopiston omaisuutta hoidetaan Helsingin yliopiston rahastoissa ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:ssä. Nämä yhdessä varsinaisen opetus- ja tutkimusyliopiston sekä kahden säätiön kanssa muodostavat Helsingin yliopistokonsernin. Omaisuus koostuu pääosin kiinteistöistä, osakeyhtiöistä sekä arvopapereista. Konsernin palveluksessa on yhteensä noin 10 000 työntekijää, kokonaistuotot ovat miljardi euroa ja tase lähes 1,7 miljardia euroa. Konsernin tulos vuonna 2014 oli 43 miljoonaa euroa, omavaraisuusaste 66 % ja oman pääoman tuotto 4,3 %.