Miksi hakea työtä Helsingin yliopistosta?

Helsingin yliopisto on yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista. Se on ollut mukana perustamassa Euroopan tutkimusyliopistojen liittoa (League of European Research Universities, LERU), johon kuuluvat myös esimerkiksi Oxfordin ja Cambridgen yliopistot.

Vuonna 1640 perustetulla Helsingin yliopistolla on pitkä tieteellisen tutkimuksen perinne.

Helsingin yliopistolla on vakaa rahoituspohja, sillä Suomen valtio kattaa noin 60 % sen vuotuisesta budjetista. Lue lisää: Yliopiston talous

Helsingin yliopistossa tutkijoilla on mahdollisuus keskittyä tutkimukseen. Opetustehtävien osuus on verrattaen pieni suhteessa moneen kansainväliseen yliopistoon.

Helsingin yliopistossa opetus perustuu vankasti tutkimukseen. Yliopiston keskeisenä vahvuutena onkin tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva opetus. Tämä näkyy hyvin myös perusperiaatteessamme: kaikki opettajat tutkivat ja kaikki tutkijat opettavat.

Helsingin yliopisto on Suomen merkittävin ja myös eurooppalaisittain hyvin merkittävä toimija tutkimusinfrastruktuurissa.

Näemme tutkimusinfrastruktuurit perusedellytyksenä tutkimustyölle ja olennaisena resurssina tutkimustoiminnan kehittämiselle.

Yliopistolla on neljä modernia kampuskirjastoa, joista uusin on keskustakampuksen palkitussa Kaisa-talossa sijaitseva pääkirjasto.

Lue lisää: Tutkimusinfrastruktuurit Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopisto on avoimen tutkimuksen suomalainen edelläkävijä. Tuomme avoimen datan avulla tutkimustuloksiamme kattavasti koko yhteiskunnan käyttöön yhteiseksi tietopääomaksi. Tutkimuksen avulla vaikutamme maailmanlaajuisten  haasteiden ratkaisemiseen ja lisäämme ymmärrystä maailmasta. Tutkimusprosessiemme avoimuus ja avoin toimintakulttuurimme helpottavat ja nopeuttavat tutkimustulosten hyödyntämistä laajasti. Avoimuus onkin kaiken Helsingin yliopistossa tehtävän tutkimuksen lähtökohta.

Lue lisää: Avoin tiede

Helsingin yliopisto on työnantajana sitoutunut tasa-arvoon ja syrjinnän ehkäisemiseen.

Tasa-arvo on yksi yliopiston perusarvoista. Yliopisto haluaa olla edelläkävijä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä ja moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin luomisessa.  Yliopistossa tunnistamme ja karsimme käytäntöjä ja rakenteita, jotka luovat ja ylläpitävät epätasa-arvoa. Tasa-arvo ja esteettömyys edistävät yliopistoyhteisön monikulttuurisuutta ja -kielisyyttä.

Lue lisää: Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö

Helsingin yliopisto on merkittävä kansainvälinen yliopisto ja monikulttuurinen organisaatio, jossa työskentelee ja opiskelee useista eri maista tulevia ihmisiä. Yli 20 % tutkimus- ja opetushenkilöstöstä sekä lähes kolmasosa tohtoriopiskelijoista ja tutkijatohtoreista on kotoisin Suomen ulkopuolelta.

Kansainväliset tutkijat valitsevat yleensä Helsingin yliopiston sen erinomaisen maineen sekä laadukkaan tutkimuksen ja opetuksen vuoksi.

Lisätietoa: Kansainvälinen yliopisto

Huippuyliopistossa työskentely tarjoaa kattavasti erilaisia ammatillisia mahdollisuuksia.

Helsingin yliopiston opiskelijat ja tutkijat työskentelevät kampuksilla yhdessä usein samoissa tiloissa. Vuorovaikutus opiskelijoiden ja muiden tutkijoiden kanssa on oleellinen osa yliopiston arkea. Tämän lisäksi pääkaupunkiseutu tarjoaa lukuisia yhteistyömahdollisuuksia tutkijoille.

Kansainväliset tutkijat tulevat Helsingin yliopistoon ennen kaikkea sen laadukkaaseen tutkimukseen ja opetukseen perustuvan maineen houkuttelemina. Tutkijoille myönnetty rahoitus, palkinnot ja muut huomionosoitukset kertovat yliopiston hyvästä asemasta maailman tiedeyhteisössä.

Helsingin yliopisto tarjoaa laajan valikoiman tukipalveluita tutkijoiden työn helpottamiseksi. Asiantunteva ja ystävällinen tukihenkilöstö auttaa tutkijoita heidän arjessaan.

Yliopistopalvelut-organisaatio auttaa henkilöstöään keskittymään tutkimukseen, opetukseen, opintoihin ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Yliopistopalveluiden toimialoja ovat henkilöstöpalvelut, tutkimuspalvelut, opetus- ja opiskelijapalvelut, talouspalvelut, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, yleishallinto ja toiminnanohjaus. Helsingin yliopisto tarjoaa myös muita palveluita, kuten kirjasto-, liikunta- ja majoituspalveluita sekä IT-palveluita.

Lue lisää: Yliopistopalvelut

Helsingin yliopisto auttaa uusia kansainvälisiä työntekijöitään ja heidän perheitään asettautumaan pääkaupunkiseudulle. Haluamme varmistaa, että uuteen ympäristöön totuttautuminen sujuu mahdollisimman jouhevasti.

Tarjoamme muuttajille räätälöityjä sähköisiä palveluita sekä yksilöllistä neuvontaa. Lisäksi autamme integroitumisessa yliopistoyhteisöön ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Kaikilla kansainvälisillä työntekijöillä on mahdollisuus hyödyntää myös suomen kielen kursseja ja UniBuddy-ohjelmaa.

Suomalaisyliopistojen työkulttuuria pidetään demokraattisena, tehokkaana ja mielekkäänä. Eri uravaiheissa olevat työntekijät toimivat pikemminkin rennosti yhdessä kuin arvojärjestykseen tai hierarkiaan pohjautuen. Erilaisia titteleitä tai nimikkeitä käytetään  harvoin arkisissa tilanteissa.

Henkilökohtaista tilaa ja riippumattomuutta arvostetaan ja kunnioitetaan. Työkulttuuri tukee itsenäistä, itseohjautuvaa työskentelyä, kulttuurienvälistä yhteistyötä unohtamatta. Helsingin yliopistossa monikulttuuriset ryhmät eivät olekaan harvinaisia.