Henkilöstöedut

Henkilöstömme hyvinvointi on meille tärkeää. Haluamme auttaa jokaista onnistumaan ja viihtymään työssään. Siksi tarjoamme henkilöstöllemme kattavan valikoiman henkilöstöetuja.
Vapaa-aika ja perheystävällisyys

Autamme henkilöstöämme löytämään sopivan tasapainon työelämään ja vapaa-aikaan. Haluamme auttaa henkilöstöämme onnistumaan työssään mahdollistamalla joustavan työnteon. 

Olemme perheystävällinen työnantaja. Tuemme perheitä palkallisin vanhenpainvapain, joustavin työajoin ja keskustelemalla perheen ja työn yhdistämisestä työyhteisössä. Perheellisten työntekijöiden tukemista käsitellään esihenkilöiden koulutuksissa ja perheellistymisen aiheuttamat urakatkokset otetaan huomioon uusia työntekijöitä rekrytoidessa.

Tukea ja aikaa osaamisen kehittämiseen

Helsingin yliopistossa jokaista kannustetaan kehittämään osaamistaan. Tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuden kehittää omaa osaamista kiinnostavien työtehtävien kautta sekä kattavan valikoiman henkilöstökoulutusta. 

Kiinnitämme erityistä huomiota esihenkilöiden ja johtotehtävissä toimivien henkilöiden osaamiseen, jotta he voisivat tukea henkilöstöä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Kielikoulutusta ja tukea kansainvälisessä työyhteisössä toimimiseen on tarjolla koko henkilöstölle.

Mahdollisuus joustavaan työskentelyyn

Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja jaksamista tarjoamalla modernin organisaation mahdollisuudet joustavaan työskentelyyn. Henkilöstöllä on mahdollisuus etätyöskentelyyn ja työskentelyyn eri kampuksilla.

Tarjoamme myös työaikaan liittyviä joustoja, jotka vaihtelevat henkilöstöryhmittäin. Opetus- ja tutkimushenkilöstöllä on käytössä vuosityöaika, jonka käytöstä sovitaan tarkemmin yksilöllisesti. Asiantuntija- ja tukipalveluhenkilöstöllä on käytössään työaikaliukuma. 

Kattavat tukipalvelut

Henkilöstöllemme on tarjolla kattavat tukipalvelut, jotta akateemisella yhteisöllä on mahdollisuus keskittyä ydintehtäväänsä: tutkimukseen, opetukseen, opintoihin ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. 

Tarjoamme asiantuntevaa tukea niin johtamiseen, tutkimusrahoituksen hakemiseen, opetuksen suunnitteluun, henkilöstöasioihin kuin muihinkin hallinnollisiin prosesseihin.

Työterveyshuolto ja vakuutusturva

Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia tarjoamalla kattavan ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Lisäksi Helsingin yliopiston työmatka- ja työtapaturmavakuutukset kattavat kaikki työntekijät.

Kaikki yliopiston työntekijät kuuluvat eläketurvan piiriin, ja kunkin työntekijän kuukausipalkasta pidätetään automaattisesti eläkemaksu. 

Henkilöstön palkitseminen

Helsingin yliopiston palkitsemisen kokonaisuus sisältää rahallisia ja aineettomia palkitsemisen keinoja. Näitä ovat peruspalkan lisäksi tehtävän vaativuuteen perustuvat palkanlisät, yksittäisten työntekijöiden ja ryhmien työsuoritukseen perustuvat aineelliset ja aineettomat palkitsemiskeinot sekä kaikkia työntekijöitämme koskevat henkilöstöedut.

Ateriaetu

Kaikilla kampuksilla toimivat UniCafe-ravintolat tarjoavat työntekijöillemme lounasta alennettuun hintaan. Myös useat liikkeet ja ravintolat antavat henkilöstöllemme alennuksia. 

 

Liikuntaetu

Yliopisto tarjoaa liikunta- ja hyvinvointipalveluita. Kaikilla kampuksilla on kuntosali- ja ryhmäliikuntamahdollisuuksien lisäksi monipuolinen liikuntatarjonta. Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteisesti omistama UniSport tarjoaa kampuksilla edullisia liikuntapalveluita

Henkilökuntamme voi hyödyntää palveluita alennettuun hintaan.